0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

“tazminat” için arama sonuçları

KIDEM TAZMİNATI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

KIDEM TAZMİNATI 1- Kıdem tazminatı nedir? İşyerinde 1 yıl ve daha fazla sürede çalışan bir işçi çalıştığı her yıl başına 1 aylık giydirilmiş maaşı kadar ücrete hak kazanır. İşçinin kazandığı bu ücretin adı kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı sosyal devlet olmanın bir gereğidir. İşçiye sadakatle çalıştığı süre için bir ödül olarak öngörülmüştür. Kıdem tazminatının mevzuattaki yeri…
Devamı

iş hukukunda kıdem tazminatı

iş hukukunda kıdem tazminatı

Belirli bir süre çalışan bir işçinin kanunda yazılı sebepler dışında bir gerekçe ile işten çıkartılması halinde işveren tarafından kendisine ödenmesi gereken tutara kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatı mevcut yasal düzenlemeler içerisinde yürürlükte bulunan 4857 Sayılı İş Kanunu’nu içerisinde yer almamaktadır. Bunun yerine bir önceki İş Kanunu olan ve yürürlükten kaldırılan 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14.…
Devamı

Ticaret Şirketleri Hakkında Genel Bilgiler

6102 sayılı Ticaret Kanunu’nda ticaret şirketleri 124 ve devamı maddelerde sayılmıştır. Türk Dil Kurumu‘na göre şirket ortaklık anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı da iki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmeleri için biraraya gelmeleridir. Ancak 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile şirket kurabilmek için bir kişi dahi yeterli sayılmıştır. Özellikle limited şirketlerde…
Devamı

Ticaret Hukukunda Haksız Rekabet

Haksız rekabet 6102 sayılı kanunun 54 ve devamı maddelerinde hükme bağlanmıştır. Ticaret Kanunu’na göre birbirine rakip firmalar ile mal tedarik edenle müşteri arasındaki ticari ilişkiyi etkileyen dürüstlük kuralına aykırı ve/veya hileli davranışlar haksız ve hukuka aykırı olarak nitelendirilmiştir. Firnalar ticari işlerini yaparken gerek rakiplerine gerekse müşterilerine yönelik aldatıcı veya kötüleyici tutum ve davranışlardan kaçınmalıdırlar. Aksi…
Devamı

Korona Virüsün İş Hukuku Üzerinde Bazı Sonuçları

Yaklaşık beş aydır dünya gündeminde olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen korona virüs salgınının iş dünyasında oluşturduğu yansımalar birçok problemi beraberinde getirmiştir. Salgının pandemik bir salgın olarak ilan edilmesinin akabinde Türkiye’de de önleyici tedbir niteliğinde kararlar alınmış, birçok iş yerinin faaliyeti geçici olarak durdurulmuş, 65 yaş ve üzeri kişiler ile bağışıklık sistemi…
Devamı

Avukat Hukuk Bürosu

Miras Hukuku Miras Hukukuna İlişkin Hukuki Çözümler İş Hukuku İş Hukukuna İlişkin Hukuki Çözümler Aile ve Şahıs Hukuku Aile ve Kişiler Hukukuna İlişkin Hukuki Çözümler Ceza Hukuku Ceza Hukukuna İlişkin Hukuki Çözümler Miras Hukuku Miras Paylaşına İlişkin İhtilafların Çözümü Vasiyetname Hazırlama,Mirasçılık Belgesi-Veraset İlamı Alma,Miras Paylaşımı Davaları,Tenkis Davaları,Mirasçılıktan Çıkarma,Mirasın Reddi,Muris Muvazaasından Kaynaklanan Problemler,Mirasın İntikali (Devri),Aile Vakıfları,…
Devamı

korsan yazılım lisansız yazılım kullanma suçu

Korsan Yazılım ( Lisanssız Yazılım) Kullanma Suçu

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bilgisayar programlarının lisanssız kullanımı diğer bir deyişle korsan şekilde yazılım kullanımı yasaklanmış olup bir cezai yaptırıma bağlanmıştır. Söz konusu kanunun 71. maddesinde korsan ya da lisan sahibi olunmayan yazılım (lisanssız yazılım) kullanma durumunda hangi yaptırımların uygulanacağı açıkça ifade edilmiştir. Kaçak Yazılım Kullanmak Korsan olarak kullanılan yazılım (lisanssız…
Devamı

İşçi Avukatı İşçi Hakları iş hukuku avukatı

İşçi Avukatı – İş Hukuku Avukatı

Çalışma hayatında işverenler ile işçiler arasındaki hukuki anlaşmazlıklar sıklıkla dava konusu olmaktadır. Her ne kadar hukuk sistemimiz avukatların bir hukuku alanına yönelik tabirler kullanmasına izin vermiyor olsa da uygulamada iş hukuk avukatı veya işçi avukatı tabiri iş hukukuyla yoğun olarak ilgilenmekte olan avukatlar için kullanılan tabirlerdendir. Halk arasında işçi avukatı olarak adlandırılan iş hukuku konusunda…
Devamı

sigorta avukatı -sigorta hukuku avukatı

Sigorta Avukatı

Sigorta şirketleriyle yapılan sözleşmelerden kaynaklanan hukuki itilaflar ve sigorta uyuşmazlıkları gibi hususlarda bireyler sıklıkla hak kaybı yaşamaktadırlar.  Bu noktada sigorta avukatı olarak hizmet veren hukuk büromuz, sigorta alacağından doğan mağduriyetlerin giderilmesi adına destek sağlamaktadır. Trafik kazası sigortası, sağlık ve emeklilik sigortası, hayat sigortası gibi sigorta sözleşmelerine bağlı uyuşmazlıkların çözümü açısından hizmet vermektedir. Sigorta Avukatı ve…
Devamı

Sorunuz mu var?