0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Miras Hukuku bağlamında en çok karşılaştığımız konu miras paylaşımının nasıl yapılacağıdır. Bu miras paylaşımı içerisinde ise müteveffanın sağ kalan eşinin miras payının en olduğu hususu sıklıkla karşılaştığımız soru ve sorunlardan biridir. Sağ kalan eşin miras payı ve miras paylaşımında sağ kalan eşin yasal miras hakkı konusunda eksik bilgiye sahip bireyler sıklıkla hak kaybı yaşayabilmektedir.

Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Miras Hukukumuz içerisinde paylaşım zümre sistemine göre yapılmaktadır. Bu zümre sistemi içerisinde yeralan ilk 3 zümre yasal olarak mirasta hak sahibi sayılmaktadır. Mirasbırakanın alt soyu yani çocukları ile torunları 1. zümreyi, mirasbırakanın annesi-babası ile kardeşleri ve kardeşlerinin çocukları 2. zümreyi, mirasbırakanın büyük anne ve büyük babaları ile ile onların alt soyu yani ölenin amca-dayı-hala-teyze ile onların çocukları 3. zümreyi oluşturmaktadır. İşte miras paylaşımında bu 3 zümre içinde kalan kimseler hak sahibidir. Görüldüğü üzere sağ kalan eş bu 3 zümreye de dahil edilmemiş ve ayrı bir yere koyulmuştur.

Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı Nedir?

Yasal miras paylaşımı içerisinde sağ kalan eşin miras payı öncelikle ortada bir vasiyetname olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Eğer mirasbırakan ölmeden önce bir vasiyetname düzenlemiş ise saklı paylara riayet etmek kaydıyla paylaşım bu vasiyetname ışığında yapılır. Ancak ortada bir vasiyetname yok ise burada paylaşım kanunun öngördüğü ölçüde yapılmalıdır.

Sağ kalan eşin miras payı belirlenirken öncelikle hangi zümre ile mirasçı olduğu hususu netliğe kavuşturulmalıdır. Zira sağ kalan eşin miras payı birlikte mirasçı olduğu zümrenin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Sağ kalan eş miras bırakanın alt soyu yani çocukları veya torunları ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4  ü üzeride hak sahibi olur. Kalan 3/4 ise diğer mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır. Sağ kalan eş miras bırakanın annesi babası veya kardeşleri ile birlikte mirasçı olursa bu defa mirasın 1/2 si sağ kalan eşe aittir. Kalan 1/2 ise diğer mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır. Sağ kalan eşin 3. Zümre ile yani mirasbırakanın büyük anne ve büyük babaları ile mirasçı olması halinde bu defa mirasın 3/4 ü sağ kalan eşin miras payı olup kalan 1/4 ü ise diğer mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Görüleceği üzere sağ kalan eşin miras payı açık bir şekilde kanun tarafından hükme bağlanmıştır.

Sağ kalan eşin miras payı alabilmesi için müteveffa ile resmi olarak evli olması şartı bulunmaktadır. Hayat arkadaşlığı veya dini nikahlı bir birliktelik mirastan pay almayı sağlamamaktadır. Bu nedenle belirttiğimiz oranlar ancak ve ancak sağ kalan eş ile müteveffa arasında resmi bir evlilik akdi halinde mümkün olmaktadır.

 

Sağ Kalan Eşin Miras İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

4.60 avg. rating (93% score) - 5 votes

2 cevap

  1. […] saklı pay bu 1. zümre mirasçılar ile kardeşler hariç olmak üzere 2. zümre mirasçılar ve sağ kalan eş için öngörülmüştür. Sağ kalan eş dikkat edileceği üzere herhangi bir zümreye dahil […]

  2. […] Sağ kalan eş herhangi bir zümre içerisinde dahil edilmemiştir. Mirasçılığı devamlılık gösteren ve mirasçı olduğu zümreye göre değişiklik gösteren oranlar dahilinde mümkün kılınmıştır. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


altı + 6 =

Sorunuz mu var?