0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Kanunlarda suç olarak kabul edilen bir eylemi gerçekleştirmek için 3’ten fazla kişinin bir araya gelmesi suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu olarak tanımlanmaktadır. Burada kişilerin yapılanma biçimlerinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Kişilerin suç işleme amacıyla bir araya gelmeleri suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından yeterlidir.

Suçu örgütü içerisinde birlikte hareket eden kişiler bu dayanışmanın verdiği güvenle korkusuzca hareket edebilmektedir. Örgütün kuruluş amacı doğrultusunda hedeflenen suçları işleyen kişiler de örgüt kapsamında ödüllendirilebilmektedir. Bu tür kamçılayıcı hareketler ile örgüt üyeleri suç işleme konusunda kararlılıklarını arttırabilmektedirler.

Örgüt kurma suçu yeni bir örgüt kapsamında olabileceği gibi yasalara uygun kurulan bir örgütün daha sonra suç işleme amacına yöneltilmesi şeklinde de meydana gelebilmektedir.

Suç örgütünün meydana gelebilmesi için en az 3 kişinin birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Bu kişilerin kanunun suç saydığı fiilleri gerçekleştirme amacıyla bir araya gelmeleri suçun oluşumu için ana unsurdur. Burada suç işlemek amacıyla örgüt kurmak için birlikte hareket eden kişilerin amaçladıkları suçu işleyebilecek donanımda olup olmadıkları da yargılama açısından önemlidir. Yani amaçladıkları suç açısından gerekli üye sayısına veya donanıma sahip olup olmadıkları hususu da yargılamayı yapan mahkeme tarafından dikkate alınmaktadır.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu açısından diğer önemli bir husus da bir araya gelen kişiler arasındaki hiyerarşik yapının meydana gelmesidir. Bu kişiler arasında bir alt-üst ilişkisi meydana gelmeli ve emir komuta zinciri hakim olmalıdır. Aksi takdirde örgüt kurma suçundan bahsedilemez.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Cezası

Örgüt kurma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 220. maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre suç örgütünü kuranlar veya yönetenler 4 yıl ile 8 yıl arasında bir hapis cezası ile cezalandırılırlar. Suç örgütüne üye olunması halinde ise kişi 2 ile 4 yıl arasında bir ceza almaktadır.

Burada öngörülen ceza suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile üye olma suçunun cezalarıdır. Kişiler ayrıca bir suç işlemişlerse bunlardan da ayrı ayrı ceza alacaklardır. Örgütü yöneten kişiler ise kendi eylemlerinin yanısıra örgüt üyelerinin işledikleri suçlardan dolayı da ayrıca ceza alacaklardır.

Nitelikli Hal

Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi nitelikli hal olarak sadece suç örgütünün silahlı olmasını saymıştır. Suç örgütünün silahlı olması halinde verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar arttırılmaktadır. Burada üyelerin her birinin silaha sahip olup olmaması silahlar üzerinde gerektiğinde tasarrufta bulunup bulunmayacakları önemlidir. Yani bir üyenin silahının olmaması ancak dilediği an örgüt faaliyeti çerçevesinde silaha ulaşabiliyor olması nitelikli halin meydana gelmesi açısından yeterlidir.

Etkin Pişmanlık

Örgüt kurma ile ilgili etkin pişmanlık hükümleri 221. maddede tek tek sayılmıştır. Bu hususların gerçekleşmesi halinde örgüt üyesine veya yöneticisine hiç ceza verilmez veya cezasından önemli bir indirim yapılır. Buna göre;

  • Örgüt kurulduktan sonra soruşturma başlamada ve suç işlenmeden önce örgütü dağıtan veya örgüt hakkında verdiği önemli bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan örgüt lider veya yöneticisi hakkında herhangi bir cezaya hükmolunmaz.
  • Örgüt üyesi herhangi bir suç işlemeden gönüllü olarak örgüte katılmaktan vazgeçip bunu yetkili makamlara bildirirse onun hakkında da herhangi bir cezaya hükmolunmaz.
  • Örgütün işleyişine dahil olup herhangi bir suça karışmayan bir örgüt üyesi yakalandığında yine örgütle ilgili önemli bilgiler verirse hakkında herhangi bir cezaya hükmolunmaz.
  • Üye veya yönetici bir suça karıştıktan sonra yakalanırsa örgütün faaliyeti ve yapısı hakkında bilgi verirse eğer bu suçtan dolayı kendisine verilecek ceza üçte birden dörtte üçe kadar indirilir.

5.00 avg. rating (50% score) - 1 vote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


× 4 = onaltı

Sorunuz mu var?