Tutuklama Kararı

Tutuklama Kararı ve Tutuklamaya İtiraz

Tutuklama, şüpheli veya sanığın kişi hürriyetinin, hüküm verilmesinden önce hâkim kararı ile sınırlandırılarak tutukevi adı verilen yere konmasına denir. Yetkili hâkim soruşturmada sulh ceza hâkimi, kovuşturmadaysa mahkemedir. Hâkimin tutuklama kararı vermesi de tutuklama için tek başına yeterli değildir. Kural olarak tutuklama kararının verilebilmesi için savcının da bunu talep etmesi gerekir. Yeni CMK’ da kural tutuksuz…
Devamı