0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Taksirle Adam Öldürme Suçu

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Taksirle Adam Öldürme

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, dikkat ve özen yükümlülüğüne uymama sonucu kusurlu davranış sergilenmesi ve öngörülemeyecek şekilde birisinin hayatına son verilmesi durumunda işlenen suç şeklidir. Türk Ceza Kanunu’na göre Taksirle Adam Öldürme, insan hayatına karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmiş ve söz konusu kanunun 85. Maddesinde düzenlenmiştir.

Taksirle öldürme suçu iki farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir. İlki taksirle ölüme sebebiyet verme, ikincisi ise bilinçli taksirle öldürme suçu olmaktadır. Bilinçli taksirle öldürme suçunda fail, gerçekleştirdiği kusurlu davranış sonucunda birisinin ölebileceğini öngörmesine rağmen davranışı gerçekleştirmektedir. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçunda ise fail eylemi sonucunda birisinin ölebileceğini öngörememektedir. Bu iki suçu kasten adam öldürmeden farklı kılan unsur,  failin adam öldürme niyetinin olmaması, bilerek ve isteyerek adam öldürme eylemine girişmemesidir.

Taksirle Adam Öldürme Nedir?

Bir davranışın sonucunun öngörülemeyerek bir kimsenin ölümüne sebep olma, taksirle adam öldürme olarak ifade edilir. Taksirle adam öldürme TCK 85. Maddesinde düzenlenmiştir. Taksirle adam öldürme suçu, şikayete bağlı bir suç olmayıp suçun işlenmesinden sonra savcılık resen soruşturma yapar ve kamu davası açılır. Taksirle adam öldürme suçunda zaman aşımı süresi 15 yıl olmaktadır. Yani ölümden itibaren 15 yıl içerisinde soruşturma yapılmaz ise, kamu davası zaman aşımına uğrayacaktır.

Bilinçli Taksirle Adam Öldürme Nedir?

Taksirle adam öldürmenin daha yoğun bir hali olan bilinçli taksirle adam öldürme suçunda suçu işleyen kişi yaptığı davranışın sonucunda birisinin ölebileceğini öngörmesine rağmen bu davranışı yapmaktadır. Örneğin kırmızı ışıkta geçen bir sürücünün, bu sebeple birisine çarparak ölümüne neden olabileceğini bilmektedir fakat kırmızı ışıkta geçmektedir. Ya da başka bir örnek vermek gerekirse ölümlü iş kazalarında işçinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının sağlanamaması. (baret, kaynak gözlüğü, koruyucu elbise…)

Taksirle Adam Öldürmenin Cezası

Taksirle öldürme veya taksirle ölüme sebebiyet verme suçunda ceza verilirken kusur iki şekilde değerlendirilir. Asli kusur ve tali kusur olup olmadığına bakılarak bu suçun cezası belirlenmektedir. Eğer ki taksirle adam öldüren kişinin asli kusuru varsa alınacak ceza kanunda belirtilen alt sınırdan daha fazla olacaktır. Taksirle adam öldüren kişinin tali kusuru var ise kanunda belirtilen cezanın alt sınırından ceza alacaktır.

Taksirle öldürmenin cezası 2 yıldan yıla kadar olmaktadır. Burada taksirle adam öldürme sonucunda birden fazla ölüm varsa ya da bir ölüm ile birlikte bir ya da daha fazla yaralı varsa taksirle öldürme suçunun cezası 2 yıldan 15 yıla kadar hapis olmaktadır.

Bilinçli Taksirle Adam Öldürme Suçunun Cezası

Bilinçli taksirle öldürme gibi bir durumda da fail için alınacak olan ceza taksirle öldürme suçundan farklıdır. Burada bilinçli taksirle adam öldüren kişi taksirle öldürme suçunda alacağı cezanın 1/3 ile ½ arasında arttırılması ile belirlenir.

Taksirle Adam Öldürme Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

İşlenen bir suçun ardından suçu işleyen kişiye ikinci bir şans verilmesi adına, mahkumiyet hükmünün 5 yıl süre ile hüküm doğurmaması ve 5 yıllık sürenin sonuçlanmasından sonra cezanın kendiliğinden düşmesi durumu hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) olarak adlandırılmaktadır.

Taksirle adam öldürme suçunda verilen cezanın 2 yıldan fazla olmaması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı söz konusu olacaktır. Burada bilinmesi gereken, mağdurun ölüm nedeniyle uğradığı maddi zararın karşılanması şarttır. Mağdurun zararı giderilirse hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanabilir.

Taksirle Adam Öldürme Suçunda Para Cezası Verilebilir Mi?

Taksirle ölüme sebebiyet verme suçunda adli para cezası seçenek yaptırımı açısından özellikli bir durumu ortaya koymaktadır. Taksirle öldürme durumunda yapılacak yargılamada alınacak ceza ne kadar olursa olsun bu cezanın koşulları oluşmuşsa adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Fakat bilinçli taksirle öldürme suçu var ise, verilecek cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmayacaktır.

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Adam Öldürme

Taksirle öldürme suçunda en sık karşılaşılan durumlardan birisi trafik kazalarında taksirle adam öldürme suçu gelmektedir. Trafik kazası nedeniyle ölüme sebebiyet verme durumunda bireylerin doğru bir hukuki süreç yönetimi sergilemeleri alınacak cezanın boyutunu belirleyecektir. Burada tutulacak uzman bir ceza avukatı ile öngörülemeyen ölüm sonucunda alınacak cezanın minimuma indirilmesi sağlanabilir. Alınacak cezanın 2 yıldan fazla olmaması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi bir sonuç elde edilebileceği gibi alınacak cezanın para cezasına çevrilmesi de söz konusu olabilir. Trafik kazası nedeniyle taksirle öldürme suçunda ceza avukatının deneyimi son derece önemli olmaktadır.

En sık karşılaşılan taksirle öldürme suçu kapsamında yer alan trafik kazaları kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanma gibi trafik kurallarına uymamaktan kaynaklanabilmektedir.

Ceza avukatı trafik kazası nedeniyle taksirle öldürme suçunun, bilinçli taksir ya da genel taksir ile ölüme sebebiyet verip vermediğinin belirlenmesi aşamasında etkin rol oynayacaktır.

İş Kazası Nedeniyle Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme

İş kazalarında sorumluluğun kimde olduğu İş Kanunu içerisinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre iş yerinde gerçekleşen her türlü kaza iş kazası kapsamındadır. Diğer yandan iş yerinde olmasa bile işin gerekliliğini yerine getirme sırasında gerçekleşen kazalar da iş kazası olarak değerlendirilir.

İş kazası sonucunda ölüm gerçekleşmiş ise, açılacak soruşturma sonucunda iş kazasının taksirle ölüme neden olma şartlarının bulunup bulunmadığı belirlenir. Eğer ölümlü iş kazasında iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarının ihlal edilmesi durumu söz konusu ise işveren kusurlu olacaktır. Örneğin şantiyede işlerinde işçinin baret gözlük gibi iş güvenliği tedbirlerini yerine getirmemesi durumlar iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarını riayet edilmemesi anlamına gelecektir.

İş kazası nedeniyle taksirle ölüme neden olma suçunda, iş kazasında kimlerin ne ölçüde sorumluluğunun olduğu bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkarılmaktadır. Burada sorumlular hakkında taksirle ölüme neden olma suçu kapsamında dava açılır. İş kazası nedeniyle taksirle öldürme suçundan yargılanacak kişilerin belirlenmesinde, her işyeri için sorumlu kişiler farklılık gösterebilmektedir. Örneğin büyük şirketler için sorumlu kişiler şirket ortakları yerine sorumlu müdürler veya iş güvenliği uzmanları olabilmektedir. Diğer yandan sorumlu müdür ve iş güvenliği uzmanlarının gerekli uyarılara rağmen iş güvenliğini arttırıcı uygulamaların yerine getirilmediği durumlarda şirket ortakları ya da yöneticiler de taksirle öldürme suçundan yargılanabilmektedir.

Doktor Hatası Nedeniyle Taksirle Öldürme Suçu

Hastaya uygulanan tedavi sürecinde tıbbi uygulama yapılırken dikkat ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmediği noktada ya da mesleki bilgi eksikliğinden, acemilikten kaynaklanan yanlış tedavilerde malpraktis denilen doktor hatası söz konusu olmaktadır. Doktor hatası yani tıbbi malpraktis durumlarında hastanın ölümü meydana gelmiş ise doktor, taksirle öldürme diğer bir değişle taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanmaktadır.

Hastanın tedavisi yapılırken uygulanan yöntemlerin tıbbi açıdan gerekli olup olmadığı, hastanın bu tür bir tedaviye uygun olup olmaması gibi bir çok durum doktor hatası nedeniyle taksirle ölüme sebep olma suçunun soruşturulması esnasında adli tıp tarafından tespit edilmektedir.

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Davası

Bu tür davalarda sanığın hukuki süreci doğru bir şekilde yürütmesi, hukuki açıdan kusursuz bir süreç yönetimi, alınması gündemde olan cezanın bertaraf edilmesi ya da en alt süreden cezanın alınabilmesi için mutlak suretle yerine getirilmesi gereken unsurdur. Bu noktada Taksirle öldürme suçundan yargılanacak kişinin uzman bir ceza avukatı ile süreci yürütmesi tavsiye edilir. Burada ceza avukatı soruşturma ve kovuşturma sürecinin müvekkili açısından sağlıklı sonuçlanması adına sürecin profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Taksirle öldürme suçlarında alınacak cezalar oldukça yüksek olabileceğinden dolayı davanın kişi açısından sonuçları yıkıcı olabilmektedir.

5.00 avg. rating (100% score) - 2 votes

Bir cevap

  1. […] ücreti davanın niteliğine göre farklılık gösterecektir. Örneğin uyuşturucu suçları ile taksirle adam öldürme suçu kapsamındaki davalar birbirinden ayrı ücretlendirilecektir. Keza uyuşturucu suçları […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


5 + dört =

Sorunuz mu var?