0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Uyuşturucu Kullanma ve Uyuşturucu Satma Suçu

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bireyler üzerindeki olumsuz etkisi, kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet vermesi nedeniyle, bu tür maddelerin kullanılması, bulundurulması veya satışı kanun hükmünde düzenlemeyi ihtiyaç kılmıştır. Uyuşturucu kullanımının yaratacağı tehlikelerin önlenmesi adına Türk Ceza Kanunu, uyuşturucu madde veya uyarıcı maddelerin gerek kullanımına gerekse de satışına ilişkin ağır cezai yaptırımlar öngörmektedir. Bu bağlamda Uyuşturucu Suçu farklı başlıklar altında toplamak doğru olacaktır. Kanun uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak adına satın alma, kullanmayı kabul etme ve bulundurma, uyuşturucu madde imal etme, üretme, ihraç ve ithal etme gibi farklı eylemlere, Uyuşturucu Suçu işlenme şekline göre göre farklı cezai yaptırımlar uygulanmasını öngörmektedir.

Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

Uyuşturucular ile ilgili suçların temel dayanağı kamu sağlığının korunmasıdır. Ceza Kanununa göre uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma maksadıyla özel yer tesis edilmesi, donanım ve malzeme sağlanması suç kapsamındadır. Uyuşturucuların kullanılması adına güvenli bir ortamın sağlanması, söz konusu maddelerin kullanılması sağlayıcı malzemelerin tedarik edilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi, uyuşturucu ve uyarıcıları kullananların yakalanmasını önleyici tedbirlerin alınması veyahut bu tür maddelerin kullanımına ilişkin bilgi verilmesi gibi eylemler uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu kapsamında yer almaktadır.

uyuşturucu madde suçu

Uyuşturucu Kullanma, Uyuşturucu Bulundurma, Uyuşturucu Satın Alma Suçu

Kişi ve kamu sağlığının korunması adına, kullanmak için uyuşturucu satın alma ve uyuşturucu bulundurma veya uyuşturucu madde kullanmayı kabul etme davranışları Ceza Kanunu 191. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre kişisel kullanım amacıyla uyuşturucunun satın ücretle satın alınması, bulundurması ya da ücretsiz olarak kullanımının kabul edilmesi gerekir. Burada bilinmesi gereken husus uyuşturucuda şahsi kullanım amacının güdülüyor olmasıdır. Diğer bir değişle kişisel kullanım söz konusu değilse yani başkasına vermek, satmak ya da tedarik etmek maksadı varsa Ceza Kanunu’nun 188. Maddesi devreye girecektir.

Uyuşturucu Kullanma Suçu ve Uyuşturucu Kullanmanın Cezası

Ceza Kanunu, kişisel kullanım için uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu kullanma suçunun cezasını 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak öngörmüştür. Eğer ki böyle bir suçtan dolayı soruşturma yürütülüyor ise kamu davasının 5 yıl ertelenmesine karar verilebilmekle birlikte şüpheli için 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulayabilmektedir. 5 yıllık süre içerisinde Uyuşturucu Suçu işlenmesi durumunda ise kamu davası açılır. Tekrar kamu davasının ertelenmesi söz konusu olmayacaktır.

Uyuşturucu satma, uyuşturucu ticareti

Uyuşturucu Satışı ve Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Ceza Kanunu 188. Maddesi uyarınca uyuşturucunun ve uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak üretilmesi, ithal edilmesi ya da ihraç edilmesi durumunda bu suçun faili 10 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılmanın yanı sıra 20000 güne kadar adli para cezası almaktadır.

Uyuşturucu satışı suçunda satışı yapılan maddenin eroin, kokain, morfin ya da bazmorfin olması durumunda alınacak olan ceza yarı yarıya arttırılmaktadır.

Uyuşturucu satışı suçlarında bu suçun işlenmesi amacıyla örgütsel faaliyet yürütülmesi durumunda yine ceza yarı yarıya artmaktadır.

Ülke içerisinde uyuşturucunun satılması, yatışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması, satın alınması, kabul edilmesi ya da bulundurulması durumunda ise 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 20000 güne kadar adli para cezası verilir.

Uyuşturucu madde ihraç eden kişiler için ithal edilen ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmedilen ceza, Türkiye’de maddenin ihracına ilişkin alınacak cezadan mahsup edilir.

Üretimi resmi kurumlarca izne veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi yaratan her türlü madde Uyuşturucu Suçu kapsamında yer alacaktır. Bu tür durumlarda alınacak ceza yarı yarıya indirilecektir.

Uyuşturucu madde olmamakla birlikte uyuşturucunun üretilmesinde kullanılan resmi makamların iznine bağlı malları ülkeye ithal eden, üretimini yapan, satan, satın alan, nakleden, sevk eden, depolayan veya ihraç eden kişiler 4 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası ayrıca yine 20000 güne kadar adli para cezası alacaktır.

Uyuşturucu madde veya uyarıcı madde satışı, ithal ve ihracında, suçun tabip, diş tabibi, kimyager, sağlık memuru, veteriner, hemşire, diş teknisyeni, eczacı, ebe, hasta bakıcı, kimyacılık veya ecza ticareti ile uğraşan kişiler tarafından işlenmesi durumunda suçun cezası yarı yarıya arttırılmaktadır.

Uyuşturucu Suçu Avukatı

Uyuşturucu Suçu Avukatı

Uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu ticareti suçlarında uzman bir ceza avukatı ile süreç yönetimi yapılması, şüpheli açısından son derece sağlıklıdır. Uyuşturucu Suçu Avukatı ifade aşamasından yargılamanın sonuçlanmasına kadar müvekkilinin menfaatlerini korur. Hukuki zeminde müvekkili için en iyi sonucun alınmasını sağlamak için hukuki bilgi ve deneyimi ile mücadele vermektedir.

Uyuşturucu Satmanın Cezası ne Kadar?

Uyuşturucu satışına ilişkin verilecek olan cezalar suçun niteliğine göre değişmekte olup Uyuşturucu Suçu işleyen kişiye, suçun örgütlü olup olmamasına, uyuşturucunun türüne… gibi bir çok duruma bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Uyuşturucu ile Yakalandım Ne Yapmalıyım?

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile yakalanma durumunda uzman bir ceza avukatı ile sürecin yürütülmesi önemlidir. Gerek gözaltı ve soruşturma gerekse de dava sürecinde mutlak fayda sağlayacaktır. Bu noktada ceza avukatı tarafından hukuki destek alınması şüphelinin suçlamadan beraat etmesi ya da alacağı cezanın en düşük seviyeden verilebilmesi için hukuki sürecin doğru yürütülmesi önemlidir.

5.00 avg. rating (100% score) - 3 votes

Bir cevap

  1. […] alınacak vekalet ücreti davanın niteliğine göre farklılık gösterecektir. Örneğin uyuşturucu suçları ile taksirle adam öldürme suçu kapsamındaki davalar birbirinden ayrı ücretlendirilecektir. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


3 + altı =

Sorunuz mu var?