0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Vasiyetnamenin İptali

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

vasiyetnamenin iptali davası

Miras bırakan kişinin son isteklerinin yer aldığı ve mirasının nasıl paylaşılmasını istediği bilgilerin yer aldığı belge, vasiyetname olarak adlandırılmaktadır. Daha önce “vasiyetname nasıl hazırlanır” adlı yazımızda bu belgenin ne olduğuna, vasiyetname çeşitlerine ve vasiyetnamenin nasıl hazırlanacağına ayrıntılı olarak değinmiştik. Vasiyetnamenin iptali hakkında bilgi vermeden önce Medeni Kanuna göre 3 şekilde vasiyetname olduğunu hatırlatma fayda var. 4721 sayılı kanuna göre vasiyetname sözlü yazılı ya da resmi vasiyetname şeklinde düzenlenebilmektedir.

vasiyetnamenin iptali davası

Vasiyetnamenin İptali Nasıl Yapılır?

Murisin ( miras bırakan kişi) vasiyetnamesi sonucu miras paylaşımında maddi veya manevi zarara uğrayan mirasçılar ya da lehine vasiyet yapılan kişiler vasiyetnamenin iptaline ilişkin işlemi gerçekleştirebilirler. Bu iptal işlemi için belirtilen bireyler tarafından vasiyetnamenin iptali davası açılması şarttır. İptal davası açılmadan vasiyetnamenin iptal edilmesi söz konusu değildir.

Vasiyetnamenin İptali Davası ve Vasiyetnamenin iptali Şartları

4721 sayılı mevcut Medeni Kanunun 557. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hallerin varlığı söz konusu ise iptaline ilişkin dava açılabilir.

  • Miras bırakacak olan kişinin vasiyetname hazırlanırken tasarruf ehliyetinin olması gerekir. Yani kanunen 15 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücü olan kişiler vasiyetname hazırlayabilir. Vasiyetname hazırlanırken ayırt etme gücünden yoksun olan kişilerin vasiyetnameleri hukuken geçersizdir. Bu şartın en fazla rastlandığı durumlar, yaşlılık nedeniyle ayırt etme gücünden yoksun olan kişiler tarafından hazırlanmış vasiyetnamelerdir.
  • Vasiyetname hazırlanırken, yanılma, aldatma, korkutma ya da zorlama sonucu bu işlem yapılmış ise, vasiyetname iptali davası açılabilmektedir. Korkutma, zorlama, aldatma ya da yanılma gibi durumlar vasiyetnamenin iptali davalarına sıklıkla konu olmaktadır.
  • Vasiyetnamenin içeriği, vasiyetnamenin bağlandığı koşullar ya da yüklemeler, hukuka uygun şekilde değilse veya vasiyetname ahlaka aykırı şekilde ise vasiyetnamenin iptali davası açılabilir.
  • Vasiyetname kanuna uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. Aksi durumda yani kanuna uygun şekilde hazırlanmayan vasiyetnamelerde, vasiyetnamenin iptali davası açılabilir. Örneğin el yazılı vasiyetname hazırlanırken, vasiyetname içerisinde yer alan tüm unsurlar murisin el yazısı ile yazılmış olmalıdır. Aksi durumda vasiyetname iptali gerçekleştirilir. Vasiyetnamelerin nasıl hazırlanacağına ilişkin ayrıntılı bilgiyi “vasiyetname nasıl hazırlanır” yazımızda bulabilirsiniz.

Vasiyetnamenin İptalinde Zamanaşımı Süresi

Vasiyetname iptali için açılacak davalar, belirli bir zaman dilimine bağlanmıştır. Buna göre vasiyetnamenin iptalinde zamanaşımı süresi içerisinde dava açılması gerekir. Burada kanun hak sahibi olduğunun öğrenilmesi, iptale ilişkin sebebin öğrenilmesi, tasarrufun öğrenilmesi, mirasın geçmesi veya miras geçtikten sonra iyi niyetli ve kötü niyetli kişilerin varlığı gibi farklı kriterler üzerinden zamanaşımı süresini belirlemiştir. O halde bireylerin vasiyetin iptali davası açmaları için zamanaşımı sürelerini doğru hesaplamaları gerekir.

Miras Avukatına Danışmak İçin Tıklayınız.

5.00 avg. rating (50% score) - 1 vote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


9 − = üç

Sorunuz mu var?