0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Zorla Senet imzalatma Suçu

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

zorla senet imzalatma suçu

Zorla senet imzalatma eski Türk Ceza Kanunu’nun 499. maddesinde ayrı bir suç olarak değerlendirilmişken 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda Yağma Suçu ( gasp suçu) ile kapsamına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinin 2. fıkrasında senedi zorla imzalatma fiili suç sayılmış ve uygulamada senedin yağması olarak ifade edilmiştir.

“Zorla senet imzalatma” Suçu Nedir?

Yağma suçu olarak ifade edilen bir eylem olan zorla senet imzalatma davranışı, Türk Ceza Kanunu 148. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Söz konusu fıkraya göre, bir kişiyi cebir ve tehdit kullanarak borç altına sokmak maksadıyla zorla senet imzalatmakla senedin yağması suçunun oluşacağı hükme bağlanmıştır.

Zorla senet imzalatma davranışı dışında kanunun 3. fıkrası, borçlu olunan bir senedi cebir ve tehditle imha etmek, yırtmak, imha edilmesine karşı koymamaya mecbur etmek de senedin yağması suçunu ifade etmektedir.

Burada kanun ayrıca kişiyi herhangi bir vasıtayla kendisini bilmeyecek ve savunamayacak duruma gelmesi ile işlenmesi halinde de aynı hükümleri işletmiştir. Yani kişiye iradesi dışında uyuşturucu ve uyarıcı madde verilerek kendisini bilemeyecek duruma gelip senet imzalaması veya varolan borç senedinin bu şekilde imha edilmesi de aynı kapsama alınmıştır.

Zorla Boş Kağıda İmza Attırma

Söz konusu senedin yağması suçu kapsamında değerlendirilen bir başka fiil de ileride senet haline getirilebilecek, borç doğuracak bir kağıdın cebir veya şiddet kullanılarak imzalatılması yani boş kağıda zorla attırılan imzadır.

Senedin Yağması Suçu Şartları Nelerdir?

Bir fiilin senedin yağması suçu kapsamında değerlendirilebilmesi için öncelikle cebir veya tehdidin varlığının olması gerekir. Yani kişinin tehdit, şiddet veya başka bir şekilde korkutularak senedin alınması veya geçerli senedin bu şekilde imha edilmesidir. İkinci olarak da bu fiilin maddi bir karşılığa ilişkin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yani zorla senet imzalatma gibi borç doğurucu ya da senedi zorla elinden alma, imha etme, imha edilmesine karşı koymamasını sağlayarak borçtan kurtulma amaçlarından biriyle gerçekleştirilmesi gerekir.

Zorla Senet İmzalatma Suçunun Cezası Ne Kadar?

Burada işlenen suç itibariyle yargılama gasp suçu ( yağma suçu) kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu yağma suçu basit haliyle işlendiğinde 6 yıl ile 10 yıl arasında bir hapis cezasına sebebiyet verecektir. Eğer suç nitelikli yağma ( nitelikli gasp suçu) şeklinde işlenmiş ise senedi zorla imzalatmanın cezası 10 yıl ile 15 yıl arasında olacaktır. Nitelikli hallerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecek birden fazla fiilin varlığı durumunda ise suçun alt sınırı 10 yıldan daha fazla olacaktır.

Zorla İmzalatılan Senet Geçerli Midir?

Borçlar hukukuna göre zorla senet alınması veya senedin zorla imzalatılması, bir irade sakatlığı olup süresi içerisinde imzalayan-borç altına giren kişi tarafından beyan edilecek bir irade ile zorla imzalanan senet geçersiz hale gelmektedir.  Bu irade beyanının şartları Borçlar Kanunumuzda açıkça ifade edilmiştir. Senedin hükümsüz hale gelmesi yapılan eylemi suç olmaktan çıkarmamaktadır. Senet hükümsüz olsa bir suçu işleyen kişi bir ceza yargılaması geçirecektir.

Senedi zorla imzalatma veya zorla boş kağıda imza attırma gibi durumlarda hukuki sürecin doğru yürütülmesi gerekir. Söz konusu suç yağma (gasp suçu) kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle karşı karşıya kalınacak cezalar oldukça ağırdır. Bu nedenle sürecin uzman bir ceza avukatı ile yürütülmesini öneriyoruz.

5.00 avg. rating (100% score) - 2 votes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


− beş = 4

Sorunuz mu var?