0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Ceza Hukukunda Basit Yargılama Usulü

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Basit Yargılama Usulü

Basit yargılama usulü Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 251. maddesinde açıklanmıştır. Bir takım suçlarla alakalı ceza yargılamasını hızlandırma amacı ile kanunda yer alan basit yargılama usulü, duruşmasız ve cumhuriyet savcısından görüş almaksızın hakimin kararını açıkladığı bir yöntemdir. Hakim önüne gelen dosyayı inceler ve kanunda yazılı şartları taşıyorsa basit yargılama usulü izlemeye karar vererek duruşmasız şekilde karar verebilir.

Basit Yargılama Usulüne Tabii Suçlar

Ceza Muhakemeleri Kanunu hangi suçların basit yargılama usulü ile yargılanacağını belirtirken bir ceza üst sınırı koymuştur. Buna göre sadece adli para cezasını veya üst sınırı 2 yıl ve daha kısa süreli hapis cezalarının uygulanacağı suçlarda hakim basit yargılama usulünü izleyebilir. Basit yargılama usulünün uygulanacağı suçların başlıcaları; basit kasten yaralama, taksirle yaralama, terk, tehdit, çocuğa yönelik olmamak kaydıyla basit cinsel taciz, hakaret, konut dokunulmazlığının ihlali, hakaret, güveni kötüye kullanma, hayasızca hareketler, suçu ve suçluyu övme suçu ve kötü muamele suçlarına ilişkin davalardır.

Basit Yargılama Usulü Hangi Mahkemede Görülür?

Basit yargılama usulüne ilişkin davalar asliye ceza mahkemesine tabii suçlardan yukarıda izah ettiğimiz üzere sadece adli para cezası veya 2 yıl ve altında üst sınırı olan hapis cezalarına tabii suçlar için uygulanabilir. Asliye ceza hakimi basit yargılama usulünün uygulanabileceği suçlarda bu yargılama usulünü izlemek zorunda değildir. Kanun burada hakime bir takdir yetkisi bırakmıştır.

Basit Yargılama Süreci Usulü

Basit yargılama iddianame sonrasında düzenlenen tensip yani dava hazırlık tutanağında karara bağlanmalıdır. Hakim duruşma günü verdiye bunu geri alıp basit yargılama usulünü seçemez. Basit yargılama usulünde ana amaç duruşmasız yargılama yapmaktır. İddianame sonrasında hakim taraflara iddia, savunma ve delillerini bildirmeleri için 15 günlük bir süre verir. Taraflara gönderilen bu tebligatta basit yargılama usulü sonucunda bir ceza verilmesi halinde verilecek bu cezadan !/4 oranında indirim yapılacağını da ihtar eder. Bu süre içerisinde taraflar tüm delillerini, iddialarını ve savunmalarını dosyaya sunarlar. Akabinde hakim duruşma yapmaksızın ve cumhuriyet savcısından görüş almaksızın dava yönelik kararını verir.

Basit Yargılama Sonucunda Verilen Karara İtiraz ve Duruşma Yapılması

Hakim basit yargılama neticesinde beraat, düşme, davanın reddi, HAGB, erteleme veya mahkumiyet kararı verebilir. Bu karar taraflara tebliğ edilir. Taraflar verilen bu karara itiraz ederlerse hakim duruşma yapmak zorundadır. Bir duruşma günü belirler ve duruşma günün taraflara tebliğ eder. Akabinde yapılacak duruşmada tarafların itiraz ve delillerini yeniden dinler ve aynı doğrultuda karar verebileceği gibi kararını değiştirebilir.

Basit Yargılama Usulünün Uygulanmayacağı Haller

Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre taraflar arasında yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik hâlleri varsa basit usul uygulanamaz. Ayrıca soruşturulması veya kovuşturulması izne tabii suçlarda da basit yargılama uygulanamaz. Eğer şüpheli basit yargılama kapsamına giren ve girmeyen suçları birlikte işlemiş ise yine basit yargılama uygulanamaz.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


dört + = 7

Sorunuz mu var?