0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Yazar: Av. Halil İbrahim ÇELİK

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Kripto Para Dolandırıcılığı

Kripto Para Dolandırıcılığı

Kripto paralar son birkaç yıl içerisinde oldukça popüler hale gelmiştir. Her biri farklı projeler doğrultusunda işlem yapacağını iddia eden bu kripto paralar özünde amaçları ile tamamen ilgisiz şekilde bir yatırım aracına dönüşmüştür.  Kişiler ellerindeki birikimlerini arttırabilmek için başta bitcoin olmak üzere binlerce farklı kripto parayı alıp-satmakta, kaldıraçlı işlemlerle küçük birikimlerini yüzbinlerce dolar seviyelerine çıkarmaya çalışmaktadırlar.…
Devamı

Basit Yargılama Usulü

Ceza Hukukunda Basit Yargılama Usulü

Basit yargılama usulü Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 251. maddesinde açıklanmıştır. Bir takım suçlarla alakalı ceza yargılamasını hızlandırma amacı ile kanunda yer alan basit yargılama usulü, duruşmasız ve cumhuriyet savcısından görüş almaksızın hakimin kararını açıkladığı bir yöntemdir. Hakim önüne gelen dosyayı inceler ve kanunda yazılı şartları taşıyorsa basit yargılama usulü izlemeye karar vererek duruşmasız şekilde karar verebilir.…
Devamı

Başkasına Ait QR Kod ile Para Çekme Suçu

Başkasına Ait QR Kod ile Para Çekme Suçu

QR kod ya da Türkçesi ile karekod son birkaç yılda hayatımıza iyice yerleşmiş ve hayatımızın her alanında kullanılmaya başlanmıştır. QR kod İngilizce’de quick response code yani hızlı yanıt kodu anlamına gelmektedir. Dilimize QR kod olarak yerleşmişse de mevzuatımızda karekod olarak tanımlanmaktadır. QR kod özellikle pandemi süreci sonrasında bankacılık işlemlerinde de sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. İnsanlar bu…
Devamı

Eser Sözleşmesi Olarak Estetik Operasyonlar

Eser Sözleşmesi Olarak Estetik Operasyonlar

Estetik operasyonlar kişinin vücudunda olan görünüm bozukluklarını yahut görünüm bozukluğu olmaması ile birlikte kişinin daha güzel görünmesini sağlamak amacıyla yapılan cerrahi müdahalelerdir. Estetik operasyonlar geçtiğimiz 30 yıl içerisinde sayısal anlamda oldukça artmış ve bu artışın yanısıra da tıp biliminin gelişmesi nedeniyle insan vücudunun hemen her uzvunda kişinin dilediği şekilde müdahaleler ve değişiklikler yapılması sağlanabilmektedir. Estetik…
Devamı

Kişisel Kullanım İçin Uyuşturucu Madde Yetiştirme Suçu

Kişisel Kullanım İçin Uyuşturucu Madde Yetiştirme Suçu

Kişisel zevk veya tıbbi amaçlı kullanılan psikoaktif maddeler uyuşturucu maddeler olarak adlandırılmaktadır. Bu uyuşturucu maddeler kimyasal yahut tarımsal yollarla elde edilmektedir. Ülkemizde ruhsatsız şekilde uyuşturucu madde imali yahut yetiştirilmesi gerek Türk Ceza Kanunu gerekse özel kanunlarla suç sayılmıştır. Bu yazıda kişisel kullanım amacıyla tarımsal yolla yetiştirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle alakalı kanuni süreci izah edeceğiz.…
Devamı

Şufa Hakkı ve Fiili Taksim

Şufa Hakkı ve Fiili Taksim

Şufa hakkı veya diğer bir adıyla önalım hakkı bir kişinin bir malı satmak istemesi halinde 3. kişinin bu malı almak için öncelik hakkına sahip olması olarak tanımlanabilir. Şufa hakkı kanundan veya sözleşmeden kaynaklanabilir. Tarım arazilerinde komşu parsel sahibine de bu hak tanınmışken Anayasa Mahkemesi kararı ile bu hak ortadan kaldırılmıştır. Şuan şufa hakkı sadece kanundan…
Devamı

Hayat Sigortası

MURİSİN KREDİ BORCUNUN HAYAT SİGORTASI TARAFINDAN ÖDENMEMESİ

Hayat sigortaları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1487. maddesinde tanımlanmıştır. Kanuna göre “Hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlenir.”. Hayat sigortaları özellikle banka kredilerinde sıkça kullanılan bir sigorta türüdür. Kredi kullanan kişinin kullandığı kredi miktarınca bir teminat belirlenmekte…
Devamı

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Kanunlarda suç olarak kabul edilen bir eylemi gerçekleştirmek için 3’ten fazla kişinin bir araya gelmesi suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu olarak tanımlanmaktadır. Burada kişilerin yapılanma biçimlerinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Kişilerin suç işleme amacıyla bir araya gelmeleri suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından yeterlidir. Suçu örgütü içerisinde birlikte hareket eden kişiler bu dayanışmanın…
Devamı

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ SUÇU

Kişilerin özel hayatı Anayasa kapsamında korunan ve kendisine ait bir mahremiyete sahip olan aile hayatı ve özel alanıdır. Anayasamızın 20. maddesi özel hayatın gizliliği açısından temel hükmü çizmiş ve herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı olduğunu hükme bağlamıştır. Bunun ötesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi de aynı doğrultuda bir hüküm…
Devamı

Sorunuz mu var?