0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

İMAM NİKAHI VE HUKUK

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Dini bir ritüel olan imam nikahı İslam inancı perspektifinde yapılması zorunlu törenlerden biridir. Geçmişte uzun yıllar boyunca aile birliği sadece bu imam nikahı üzerinden kurulmuştur. Pozitif hukuk bakımından herhangi bir yaptırımı olmayan imam nikahı, dini kurallar içerisinde bir takım yaptırımlara tabii tutulmuştur. Türkiye gibi laik bir hukuk sistemine sahip bir ülkede de dini nikahlar hukuki herhangi bir neticeye bağlanmamıştır Bu husus laik hukuk sisteminin bir zorunluluğu olarak kabul edilmiştir.

Yukarıda belirttiğim zorunluluk doğrultusunda çok yakın bir zamana kadar din görevlilerinin imam nikahı kıyması ancak resmi nikah zorunluluğuna tabii tutulmaktaydı. Yani belediyelerin evlendirme müdürlüklerinde resmi nikah töreni yapılmadan din görevlilerinin imam nikahı ile ilgili herhangi bir işlem yapmaları yasaklanmış ve Türk Ceza Kanunu uyarınca suç sayılmıştı. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 230. maddesinin 5 ve 6. fıkralarına göre resmi nikah töreni yapılmadan imam nikahı gerçekleştiren çiftlere ve din görevlilerine 2 ay ile 6 ay arasında bir hapis cezası öngörülmüştü. Ancak bu hüküm Mayıs ayının son haftasında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Erzurum Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yapılan başvuru hükme bağlanmış ve Anayasa Mahkemesi oy çokluğu ile; ilgili kanun maddelerini iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesi bahsettiğimiz kanun maddelerin iptal ederken ilginç bir şekilde Anayasa’nın 10. maddesini gerekçe göstermiştir. Anayasa Mahkemesi kanun önünde dil, ırk, renk, din, mezhep ve cinsiyet açısından eşitlik olduğunu beyan ederek bu maddenin varlığını Anayasaya aykırı bularak iptali yönünde hüküm tesis etmiştir.

Türkiye dinamikleri gözönüne alındığında imam nikahı ile ilgili resmi nikah zorunluluğunu içeren maddenin iptali oldukça riskli bir durum yaratmaktadır.

Öncelikle bu hüküm çocuk yaştaki evliliklerin önünü açmaktadır. Zira İslam Hukuku gereğince bir kadının evlenebilmesi için buluğ çağına girmesi yeterli görülmüştür. Türkiye şartlarında bu yaş ortalaması 12-13 yaş civarındadır. Medeni Hukuk gereğince ise bir kadın yahut erkeğin evlenmesi için 17 yaşını doldurması zorunlu tutulmuştur. Çocuk yaşta evliliğin ciddi boyutlarda olduğu ülkemizde verilen bu karar ile İslami açıdan çocuk yaşta evliliklerin sayısının artacağı aşikardır.

İmam nikahının yaratacağı diğer bir negatif husus da birden fazla evliliklerin önünü açmasıdır. Zira bilindiği üzere İslam Hukuku birden fazla evliliklere cevaz vermektedir. Ancak Türk Hukuk sisteminde ise bu husus yasaklanmış ve hatta suç sayılmıştır. Dini nikah ile ilgili verilen son karardan sonra artık birden fazla kadınla evlilik çok daha kolay hale gelecektir. Hatta din görevlileri de bu nikahları gerçekleştirmeye alet olacaklardır.

İmam nikahının resmi nikah denetiminden çıkarılmasının doğuracağı başka bir risk de nesebin yani soybağının sıhhatidir. Bu durumda gerek iddet müddeti gerekse babalık karineleri hiçe sayılacak ve nesebin sıhhati tehlikeye düşecektir.

Anayasa Mahkemesi halihazırda hiç kadın üyesi olmayan bir mahkemedir ve kanaatimizce verilen kararda empati hususu gözardı edilerek tesis edilmiştir. Zira kadın hakları konusunda oldukça ciddi öneme sahip olan bu maddenin iptalinin başka bir izahati bulunmamaktadır.

İmam nikahı hususunun yasal alandan çıkarılması halinde kadın haklarının devlet tarafından nasıl korunacağı gözardı edilmiştir. İmam nikahı devam eden bir kadının miras hakkı, yoksulluk nafakası hakkı ve mal paylaşımı hakkı bulunmamaktadır. İmam nikahı, güvence olarak kadına mehir denilen bir maddi avantaj sağlamaktadır. Ancak bu avantaj tamamen erkeğin tasarrufunda olup herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi imam nikahı için vize vererek işte bu ve buna benzer dini ritüellere de yasal dayanak çizmiştir.

5.00 avg. rating (66% score) - 2 votes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


9 × = otuz altı

Sorunuz mu var?