0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

isim değiştirme davası

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

isim değiştirme davası isim değişikliği ad değiştirme

Son Güncellenme

Hukuk sistemimiz isminden memnun olmayan kişilerin bu memnuniyetsizliklerinin haklı sebepler oluşturması halinde isim veya soyisimlerini değiştirmelerine ilişkin dava açmalarına cevaz vermiştir. Bireyler kanunda geçerli sebeplerin varlığı halinde mahkemeye başvurarak isim değiştirme davası ve soyisim değiştirme davası açabilirler.

İsmimi Değiştirmek İstiyorum Ne Yapmalıyım? ( Adımı Değiştirmek İstiyorum)

Toplumumuzda isimler genellikle aile büyükleri tarafından konulmakta ve kişiler kendi isimlerini seçememenin zorluklarını yaşayabilmektedirler. İsmimi değiştirmek istiyorum diyen kişiler de mevcut isimlerinin doğurduğu bir takım olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ad değişikliği yoluna gitmek istemektedir. Medeni Kanun isim değişikliği için dava açılması ve mahkeme sürecinde, isim değişikliğine ilişkin hakim kanaati oluşturulması gerektiğinin altını çizmektedir. Adımı değiştirmek istiyorum diyen kişiler için eğer ki isminde bir yazım yanlışı gibi hataların bulunmaması durumunda dava yoluna gitmeleri gerekir.

Nüfus Müdürlüklerinden İsim Değiştirmek Mümkün Mü?

Son yıllarda haberlerde şu başlıkları sıklıkla duyuyoruz. “ Artık isim değiştirmek çok kolay”, “bir dilekçeyle isim değiştirme”, “nüfus müdürlüğüne dilekçe vererek isminizi değiştirebilirsiniz”… gibi dikkat çekici ama hukuken içeriğini dolduramayan haberlerle karşılaşılmaktadır. Nüfus müdürlüklerinde isim değiştirmek mümkün değildir. Nüfus müdürlüğünde yapılan işlem, isim düzeltmedir. Yani isminizde nüfus kaydından kaynaklanan hataların düzeltilmesi işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılabilir. Örneğin Ayşe isminin, nüfusa kaydı yapılırken “ayşa” şeklinde yazım hatası, nüfus müdürlüklerine yapılacak başvuru ile düzeltilebilir. Fakat kökten bir isim değişikliği için nüfus müdürlüğüne dilekçeyle başvuru yapılması söz konusu değildir. Bu yüzden isim değiştirmek isteyen kişi isim değiştirme davası açmak zorundadır.

mahkeme kararıyla isim değiştirme

Mahkeme Kararıyla İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Adını değiştirmek isteyen kişi, haklı bir isim değişikliği sebebi öne sürerek dava açmalıdır. İsim değişikliğine ilişkin davalar, bu hususta hazırlanacak olan dilekçe ile ikamet edilen yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilmektedir. İsim değişikliği davalarında hakim, isim değişikliğine gerek görürse kişinin ismi mahkeme kararıyla değiştirilir.

İsim Değiştirme Davası Nerede Açılır?

İsim değişikliklerinde davanın açılacağı mahkemelerin hangisi olduğu geçmiş dönemde sıklıkla tartışma konusu olmuştur. Fakat artık bu tür davalarda görevli mahkemelerin Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğu ve isim değiştirmek isteyenlerin Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçeleri ile birlikte dava açmaları gerektiği kabul edilmiştir.

İsim değiştirme davası açarken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de görevli mahkeme ve yetkili mahkeme ayrımıdır. Evet Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalarda görevlidir ama dava nerede açılacaktır? İsmini değiştirmek isteyen kişilerin çok sık karşılaştıkları durumlardan bir tanesi de isim değişikliği davasının yanlış yerde açılması ve sonucunda yetkisizlik kararı alınmasıdır. O yüzden davanın yetkili mahkemede açılması, davanın neticesinin olumsuz olmaması için dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir.


Özetle isim değiştirme davası nerede açılır diye merak eden kişilerin davayı açmaları gereken yer resmi ikamet adreslerinin bağlı olduğu Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

isim değiştirme davası nasıl açılır

isim Değiştirme Davası Nasıl açılır?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi isim değiştirme davalarından bahsetmektedir. Bu maddeye göre kişi isminin değiştirilmesini ancak hakimden isteyebilir. Görüleceği üzere isim değiştirme işlemleri Türkiye’de hakim onayına tabii kılınmıştır. Hakim onayı ise ancak haklı bir nedenle mümkün olmaktadır. Burada hangi gerekçelerin haklı neden sayılacağı ise hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır. Pratikte karşılaşılan örneklerden yola çıkarak nelerin haklı neden sayılabileceğini maddeler halinde anlatmaya çalışalım;

Kişi nüfus cüzdanındaki isminden farklı bir isimle aile, arkadaş ve iş çevresinde tanınıyorsa (Kişinin kimliğine yazan isim Ahmet ancak kullandığı isim Ali),

Komik, söylenişi zor, anlamsız bir sözcükten ibaret ise (Satılmış, Lütfullah),

Özel hayatında yanlış anlamalara ihtimal veriyorsa (Yanardöner, Döndü),

Örf ve adete aykırı anlamlar içeriyorsa (Oral, Kazma),

Bu sebepler mahkemeler nezdinde isim değiştirme davası için haklı gerekçe sayılmaktadır.

İsim değiştirme davasının hangi mahkemede görüleceği son dönemde önemli tartışmalara konu olmuştur. Ancak Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından verilen görev kararları ile asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu hükmüne artık kabul edilmiştir.

İsim değiştirme davası için çıkarılacak avukat vekaletnamesinin özel yetkiler barındırması zaruridir. Kişi vereceği vekaletname içerisinde “isim değiştirme davası açmaya, isim ekletme davası açmaya, nüfus müdürlüğünden talepte bulunmaya” gibi özel yetkileri vekaletname içerisine ekletmek zorundadır. Aksi halde mahkeme usuli eksiklik nedeniyle isim değiştirme davasını karara bağlamayabilir.

isim değiştirme davası ne kadar sürer?

İsim değiştirme davası için asliye hukuk mahkemesine yapılacak başvurunun ardından ortalama 3-4 ay içerisinde değişiklik tamamlanmaktadır. Burada açılacak davanın ardından usuli işlemler tamamlanır ve ön inceleme duruşması yapılır. Ardından yapılacak tahkikat duruşması ile deliller asliye hukuk hakim tarafından incelenir. Değişikliğe bir engel bulunmaması halinde mahkeme değişiklik kararı verir. Mahkemenin kararının ardından bu değişiklik kararı kamuya duyurulmak amacıyla bir gazetede ilan edilmektedir. Gazete ilanının ardından değişikliğe 3. kişilerin itirazda bulunmaması halinde dosya kesinleştirilir ve isim değiştirme davası neticelenmiş olur.

2012 yılından önce isim değiştirme davası ancak bir defaya mahsus açılabiliyordu. Kişi hayatı boyunca ismini yalnız bir defa değiştirebiliyor ve onun dışında başka bir değişiklik davası açması kanun tarafından engellenmiştir. Ancak bu kanun maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu iptal ile kişiler artık birden fazla defa isim değiştirme davası açmaya hak kazanmışlardır.

İsim Değiştirme Davası Ücreti Ne Kadar?

İsim değişikliği davalarında ödenecek ücret içerisinde davanın yargılama giderleri, harçlar, mahkeme masrafları,ilan ücreti, isim değiştirme avukatı ücreti gibi bir çok kalem yer alır. İsim ve soyisim değişikliği davalarında ödenecek ücret, davadan davaya farklılık gösterecektir. O nedenle bizimle iletişime geçerek bu süreçte isim değiştirme davanızın masrafları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İsmimi Nasıl Değiştirebilirim?

İsim değişikliği yapmak istiyorum diyen kişilerin bu hususta “isim değiştirme davası” açmaları gerekir. Ad değişikliği dava yoluyla yapılabilir. Bu noktada ismini değiştirmek isteyen kişi haklı bir gerekçe ile dava açmalıdır. 4721 sayılı Kanun’da hangi durumların haklı isim değiştirme nedeni olarak kabul edildiği açıkça ifade edilmemiştir. Bu yüzden isim değiştirme davaları zor bir süreci ifade eder. Açılacak olan davada hakim kanaati isim değişikliği yapılabilmesini sağladığından etkili bir mahkeme süreci gerçekleştirilebilmesi adına bu hususta hukuki adımların doğru atılması elzemdir.

İsim Değiştirme Nedenleri Nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere kanun hangi durumlarda isim değiştirilmesini haklı gerekçe olarak kabul edildiğine dair net bir açıklama yapmamıştır. Fakat ad değişikliği sürecinde hakimlerin sıklıkla kabul ettiği bazı isim değiştirme nedenleri vardır. Aşağıda en sık karşılaşılan isim değiştirme nedenleri yer almaktadır. Fakat bilinmesi gerekir ki isim değiştirme davalarında esas husus hakim kanaati olduğundan, etkili bir hukuki süreç yönetimi yapılması gerekir.

Başka İsimle Tanınma Nedeniyle İsim Değiştirme

Ad değişikliği davalarına konu olan, en sık kullanılan isim değiştirme nedenlerinden birisi başka bir isimle tanınma durumudur. Çevremde farklı bir isimle tanıyorlar, başka bir isimle tanınıyorum… gibi durumlar çok sık rastlanmaktadır. Kişiler kimlikteki ismi ile değil farklı bir isimle tanınıyor olması halinde isim değiştirme davası açarak, yasal olarak isim değişikliğine gidebilmektedirler.

Komik İsim Nedeniyle İsim Değişikliği ( İsimle dalga geçilmesi, alay edilmesi)

İsim değişikliği davalarına konu olan bir başka durum da, isimle dalga geçilmesi, ismin alay konusu olması veya ismin komik olması durumudur. Ad değiştirme davalarına sıklıkla konu olabilmektedir. İsmin komik olması veya alay edilmeye müsait olması, isim sahibini zor durumlara sıkabilmektedir. Bu bağlamda ismiyle alay edilen kişiler sosyal ortamlarda, iş yerinde veya arkadaş çevresinde bu husustan kaynaklı olarak ismini kullanmaktan çekinebilmekte hatta yeni tanıştığı kişilere farklı bir isim verebilmektedir.

Dini İnanç Nedeniyle İsim Değişikliği

Kişiler inançları doğrultusunda mevcut isimlerinden şikayetçi olabilmektedirler. Örneğin müslüman bir birey inancı gereği farklı bir dini çağrışım yapan ismini, islamiyete uygun bir isimle değiştirmek isteyebilir. Açılacak isim değişikliği davası ile kişi bu durumu isim değiştirme nedeni olarak öne sürebilir. Hukuki süreçte hakim kanaati oluşması durumunda ise isim değişikliği kararı verilebilmektedir.

isim değiştirme avukatı

İsim Değiştirme Avukatı

İsim değişikliği dava süreci, zor ve karmaşık bir süreci ifade eder. Dava dilekçesinin hazırlanması, isim değiştirme nedeninin doğru seçilmesi ve mahkemede etkili bir savunma yapılması, isim değiştirme davası için tanık bildirilmesi, tanıkların hazırlanması… gibi süreçler dışında isim değiştirme davası sonrası, ilan süreci gibi işlemler isim değişikliği yapmak isteyen kişiler için karmaşık olabilmekle birlikte bu süreçte yapılacak hatalar davanın reddine sebep olabileceği gibi isim değişikliği süresini de direk etkilemektedir. O yüzden isim değiştirme avukatı ile birlikte hukuki sürecin yürütülmesi önerilmektedir.

3.88 avg. rating (78% score) - 25 votes

384 cevap

 1. Avatar Oral Çetin dedi ki:

  hocam merhabalar. ben ismimden çok rahatsızım. bu torba yasa ile dava açmadan ismimi değiştirebileceğimi öğrendim. ne yapmam lazım? bana yardımcı olur musun?

 2. Avatar damla kaya dedi ki:

  Merhabalar

  kimliğe 2. bir isim eklettirmek için de dava açma zorunluluğumuz var mıdır ?

  teşekkürler…

 3. Avatar damla kaya dedi ki:

  çok teşekkür ederim

 4. Avatar emel dedi ki:

  Merhabalar Halil İbrahim Bey
  Ben kızıma isim ekletmek istiyorum.annesi olarak ben yapabilirmiyim.yoksa babası mı gerekli.işlemler nelerdir.

  • Merhabalar;
   Çocuğunuzun babası ile evliliğiniz devam ediyor mu? Eğer devam ediyorsa davayı tek başınıza açamazsınız. Babanın da onayı ve rızası gerekir. Ancak eğer boşanma işlemi gerçekleşmiş ve velayet de siz de kalmış ise bu defa tek başınıza dava açmanız mümkün.

 5. Avatar ummugulsum nergiz dedi ki:

  İsmim ummugulsum ve ben ismimi sevmiyorum çok ağır geliyor bu isim bana çalıştığım yerde ya ummu ya da Gülsüm diyorlar iki isim birden soylenince çok ağır geliyor günlük hayatımda okulda işte hep farklı söyleniyor bu nasıl isim deniliyor psikolojimi çok etkiliyor gerekçe de nasıl yazmaliyim yardimci olur musunuz

 6. Avatar Döne dedi ki:

  Merhaba ıbrahim bey benim kardeşimin cocugunun adı nufusa yanlış yazıldı feyza yerine feza verildi biz dilekçe verdik. Dava için 200 tl aldılarmahkemeye çıkmadan davayı iptal ettirip parayı geri alma şansımız vr mi ne yapmamız gerekiyo

 7. Avatar fatma ılık dedi ki:

  Ismim fatma babaanemin ismi ben babaanmden nefret ediyorum ailemi yikti bu isimle anilmak istemiyorum her firsatta torunumun adi benim adim diyor ismimi degistrmk icin bu sebep yeterli mi su an kendisi ile gorusmuyorum

 8. Avatar betül dedi ki:

  Sayın ibrahim bey, 14 aylık bi oğlum var. Adı Can Sarp. Ancak isminin telaffuzunun zor olması sebebiyle çevrede pek kabul görmedi. Benimseyemedik. İsmi ” Sap” olarak söyleniyo. Bu durumun ileride eğitim hayatında küçük düşürücü hal almaması için şimdiden değiştirmek istiyoruz. Değiştirebilir miyiz?

  • Merhabalar;
   Çocuğunuzun isminin değiştirilebilmesi için babanın da rıza göstermesi gerekmektedir. Babanın rızası var mıdır? Ayrıntılı bilgi için lütfen 0212 343 24 95 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 9. Avatar betül dedi ki:

  Bu arada İbrahim bey, yeni iç güvenlik paketinden çıkan isim değişikliği maddesine göre haklı nedenlerimizi de belirterek sadece nüfus müdürlüğüne giderek dilekçe vermek yeterli oluyor mu?

 10. Avatar Naciye coşkun dedi ki:

  Merhabalar İbrahim Bey, ben ismimden memnun degilim. Cilveli Naciye sidikli Naciye gibi lakap takıyorlar. Hic hoşuma gitmiyor ve çok rahatsız oluyorum. Yeni tanıştığım ve tanıdığım herkes naci gibi hitap ediyorlar. Bu gerekçeyle ismimi değiştirebilir miyim? Eğer degistirebilirsem bu ne kadar surede olur ?

 11. Avatar Gamze dedi ki:

  Merhaba,

  Kısa bir süre önce iki ismimden birini sildirdim. Kesin olarak ne zaman ilan edilir bunu öğrenmek istiyorum. Yurt dışına çıkacağım ve pasaportumda,vizemde,biletimde iki ismim de yazıyor. Poliste herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına gitmeden önce belgelerimi güncellemek istiyorum. Eğer yetişmezse mahkemeden aldığım kararın tercümeli noter onaylı hali yurt dışında geçerli olur mu? Teşekkürler.

 12. Avatar Gulcan dedi ki:

  Merhabalar avukat bey.kimlikte ismim fadime ama iş arkadaşlarım,ailem de dahil olmak üzere Hic kimse bu isimle hitap etmiyor bana.yanı sadece resmiyette geçen bi ad.Gulcan ismini kullandığım için değiştirmek istiyorum.prosedürü nasıl,ne yapmalıyım?ücret ve sure ne kadar okur acaba

 13. Avatar Esra dedi ki:

  Selamlar

  Sanatçı olmam sebebiyle nüfus ismimden başka olan sahne ismimle tanınıyorum. Basında bu isimle resmimle çıkmış haberim ve yayınlanmış albümüm var. Dava açmalı mıyım dilekçe yeterli olurmu. İç güvenlik yasasının olduğu dilekçeyle değiştirme martta yürürlüğe girmiş. Teşekkürler

 14. Avatar hayrettin dedi ki:

  merhaba avukat bey benim ismim hayrettin ama ben bu ismi kullanmıyorum ailem arkadaşlarım yani tüm çevremde beni hakan ismi ile tanıyorlar ismimin başına hakan ismini ekletmek istiyorum bu iç güvenlik yasası çerçevesinde nüfus müdürlüğüne dilekçe yazıp bu ismi ekletebilirmiyim

 15. Avatar Kübra dedi ki:

  iyi günler halil bey benim sorum şu beni ailem evlatlık aldı ismimi koyan kişiyle bayadır sıkıntılarımız oldu münakaşalarımız bende ismimi değiştirmek istiyorum bu mümkünmü ona göre dava açmak istiyorum şimdiden cevabınız için teşekkürler

 16. Avatar Berna dedi ki:

  Merhaba avukat bey benim oğlum varbu ismi degistirmek istiyoruz iki isim olduğu için ve herkes başka isim bildiği için

 17. Avatar Elif dedi ki:

  Merhaba. Ben su siralar isim ekletmek icin dava actirtmayi dusunuyorum ancak bu sene ygs ve lys’ye girecegim, sinava girerken ya da basvururken isim eklettirme surecinden dolayi sorun cikar mi? Yani mesela sinav basvurunu suanki tek ismimle yapipta sinava cift isimle girersem? Giris sirasinda ya da belge kontrollerinde bi sorun cikar diye endiseleniyorum. Tesekkur ederim.

 18. Avatar mehmet dedi ki:

  iyi günler avukat bey sizlere bir sorum olacak cevaplarsanız çok mutlu olacağım

  Ben soyadımı değiştirmek için dava açtım maddi imkanlarım olmadığı için davamı kendi imkanlarımla açtım siz değerli hukukcular bana en azından yol gösterirse çok memnun kalırım..

  dava dilekçem aynen şu şekilde

  1- Nüfus kütüğüne ismim GÜNAY iken her nasılsa KANDEMİR olarak yazılmıştır , Halbuki si: gerçek soyismimde GÜNAY dır, Tüm dost ve akrabalarım bana bu şekilde hitap etmekte soyismimi bu şekilde bilmektedirler ,soyismimin KANDEMİR olduğunu öğrenen tüm arkadaşlarım beni GÜNAY olarak tanıdıkları için kendilerine yalancı duruma düşmekte olup çevremdekilerin bana karşı olan özgüvenlerinin yitirildiğini hissetmekteyim.
  Bu soyisim babama ait olup babam bugüne kadar benimle ilgilenmemiş bana bakmamıştır biyolojik babadan öteye bir bağım bulunmamaktadır bu soyismi taşımaktan utanç duymaktayım , soyismimin bu şekilde olması benim ruh sağlığımı bozmaktadır.Yine ismim yüzünden bürokratik engellerle karşı karşıya kalmaktayım. Ayrıca bugune kadar bana anne annem bakmıştır,beni herkesin onların oğlu olduğumu zannetmektedirler.

  2-Nüfus kütüğünde KANDEMİR olan ismimin GÜNAY olarak değiştirilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

  Sizce bu dilekçeyle soyadım değişirmi 3 tanede tanık gösterdim ( anneannem, dayım , arkadaşım) duruşmada nasıl bir yol izlemem gerekir. Hakim davamı red ederse temyiz edersem yargıtay bozarmı , çok teşekkür ederim…

 19. Avatar david dedi ki:

  merhabalar avukat bey. ben de avukatım. isim değişikliği yapmayı düşünüyorum. bu durumda ruhsatta yapılacak değişiklik ne gibi esaslara tabidir? teşekkür ederim.

 20. Avatar ibrahim ay dedi ki:

  Merhaba Avukat bey ismim ibrahim ismimi değiştirmek istiyorum cevremdekılerın bana ibo ibram demesınden rahatsız oluyorum bunları davada gerekçe gösterirsem ne kadar etkili olur. Birde dini içerikli bir isim ateistim bunu gerekçe olarak göstersem dini içerikli bir isim taşımak istemediğimi söylesem acaba etkili olur mu ama kimlikte dini islam diyor ne yapmalıyım? Teşekürler

 21. Avatar Halime dedi ki:

  Merhaba avukat bey. İsmim Halime. Ailem bana bu şekilde sesleniyor fakat arkadaş çevresinde farklı bir isimle anılıyorum. Ismimin yanına arkadaş çevresinde kullandığım ismi eklettirmek istiyorum. Nüfus müdürlüğüne dilekçe vererek bu işlemi yapabilir miyim?

 22. Avatar Halime dedi ki:

  Merhaba avukat bey. İsmim Halime. Ailem bana bu şekilde sesleniyor fakat arkadaş çevresinde farklı bir isimle anılıyorum. Ismimin yanına arkadaş çevresinde kullandığım ismi eklettirmek istiyorum. Nüfus müdürlüğüne dilekçe vererek bu işlemi yapabilir miyim??

 23. Avatar tuğba dedi ki:

  Merhaba avukat bey ismim Tuğba fakat diğer ismimi kullanmaktayım. Yanına eklenmesini istiyorum. Bu işlemi yaparken sadece Asliye hukuk mahkemesine kendim dilekçe versem yeterli olur mu? Avukat tutmama gerek var mı?

  • Merhabalar;
   Avukat tutmanız halinde davanız çok daha hızlı bir şekilde neticelenecektir. Ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na vakıf olmadığınız için usuli işlemler konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle maddi imkanlarınız mevcut ise avukat tutmanız en sağlıklısı olacaktır. Ayrıntılı bilgi için info@halilibrahimcelik.av.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

 24. Avatar hatice dedi ki:

  merhabalar, benim ismim hatice ve anneannemin ismi isimle çevrem açısından hiç bir sorunum yok ama görünüşüm ve hayat tarzımla dünya görüşümle uymadığını düşünüyorum benim ismim değilmiş gibi geliyor. (21 yaşındayım) acaba ismime ryhsal aidiyet hissetmediğim gerekçesiyle ismimi değiştirsem bu sebep gerçerli bir sebep olur mu?. ve ben hatice ismini tamamen sildirmek istemiyorum sadece ikinci bir ismi eklettirmek istiyorum çünkü eğer sildirirsem aneannem alınabilir.

 25. Avatar Esin dedi ki:

  merhaba Halil bey. Kimlikte ismim rabiye olarak yazılmış. Bazı kurumlara başvurduğumda ismimin anlaşılmasında problem yaşıyorum ve tekrar yanlış yazıldığı için sıkıntı yaşıyorum. Ayrıca ailemde ve sosyal çevremde esin olarak çağrılıyorum, yani aslında günlük hayatta ismim esin. Benim sorum aynı davada hem isim düzelttirme hem de isim eklettirmek için dilekçe geçerli olur mu?

 26. Avatar duygu dedi ki:

  Meraba lar. ..kızımın 2 ismi var ancak biz sadece birini kullanıyoruz. ..2.isminin anlamıyla ilgili iyi duyumlar almadığımiz için. ..hatta kendi ikinci ismini bilmiyor bile..yakın zamanda okula başlıcak ve bu onun sosyal yasantisinda sorun teşkil edicek…Bu mahkemeye başvurmak için yeterli bi neden mi…Ayrıca avukatla anlastigimizda bu bize ne kadara mal olur…

 27. Avatar sebnem dedi ki:

  Kizimin babasiyla bosandik,velayeti bende.kizimin iki ismi ve uzuncada bi soyadi var.Bir ismini sildirmek istiyorum.Sanirim velayeti bende oldugu icin davayi ben acabilirim.Gerekli belgeler nelerdir,iki sahit deniyor,şartmı.Birde avukat tutarsam ortalama ne kadar odemem gerekir?Tarafima mail atarak bilgilendirirseniz cok mutlu olurum.bu arada Ankaradayim.
  TesekkurlerIsim sildrme nufus mudurluklerinde olmuyr degilmi?

 28. Avatar Müşkül dedi ki:

  Merhabalar, ismimi değiştirmek istiyorum ama isim değiştirme sebebi olarak kimlikte böyle fakat çevremdeki insanlar beni şöyle tanıyor gibi bi beyan bulundurmayacağım yinede tanık gerekli midir? Eğer gerekli ise bu kişiler aileden birisi olabilir mi?

 29. Avatar Müşkül dedi ki:

  İzmir’in Urla ilçesinde ikametgah ediyorum

 30. Avatar Cuma dedi ki:

  Merhaba Halil Bey, ben de adımı dalga geçildiği, sevmediğim ve özgüven eksikliği yarattığı için değiştirmek istiyorum. Nasıl bir dilekçe sunmalıyım ? Gerekli belge ve deliller hakkında da bilgi verirseniz çok sevinirim.

 31. Avatar Cuma dedi ki:

  Antalya Muratpaşa’da ikamet ediyorum.

 32. Avatar gizem dedi ki:

  İyi günler, benim kimlikteki adım üvey ablamın isteği üzerine Gizem olmuş fakat annem hep Güneş koymak istemiş ve bana öyle hitap ediyor. Ailem ve bazı arkadaşlarım tarafından bu isim ile tanınıyorum. Kimliğime eklemek istiyorum. Ücreti ne kadar olur acaba ?

 33. Avatar Murat SATILMIS dedi ki:

  Merhaba avukat bey.
  Kızımı ismini Alya Duru olarak kaydettirmek istedim ve benden aldıkları doğum raporunun arkasına el yazım ile imzalı olarak beyan ettim sözlü olarak da beyanın bu yöndeydi ama görevli Ayla Duru olarak kaydetti .hata gorevlinin mahkeme masrafı ve avukat masrafını alarak uzeltme yaptirabilirmiyim . Kastamonu da ikamet ediyorum.

 34. Avatar Kiyan dedi ki:

  Merhaba Ibrahim bey,

  Ben adimdan hic memnun degilim. En onemli sebeplerden biri yabanci kokenli olmasi. boyle bir gerekce isim degistirme icin yeterli olabilir mi?
  Yalniz yurtdisinda yasadigim icin bu isi nasil halledecegimi bilemiyorum. Turkiye’de biri benim adima basvurabilir mi? Ya da yasadigim yerde Turkiye konsoloslugunda yaptirabilir miyim?

  Tesekkurler

 35. Avatar abdurrahman dedi ki:

  Merhaba Halil İbrahim Bey;

  Adımdan hiç memnun değilim, sürekli karışıklıklar yaşıyorum. Çok uzun olmasından ve telaffuzu zor olmasından dolayı çevrem tarafından kısaltmalar yapılıyor. Bu kısaltmalar neticesinde kendi ismime aşina lığımı yitirdim. Mahkemeye isimden dolayı çektiğim sıkıntıları örneklendirerek başvurduğum takdirde isim değişikliği için yeterli olur mu?

  Ayrıca Ankara’da ikamet etmekteyim bunun için izlenecek yollar nelerdir; hangi mahkemeye nasıl bir dilekçeyle başvurmak gerekir, şahit gerekli midir, 23 yaşında olduğumdan dolayı babamın onayı gerekir mi ve tüm bunlar için ne kadar tutar öderim.

  Bu konular hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim, şimdiden teşekkür ederim.

 36. Avatar Kiyan dedi ki:

  Merhaba Ibrahim Bey,

  Evet ailem turkiye’de yasiyor ve orda adresim var.

 37. Avatar Şaban dedi ki:

  Merhabalar ibrahim bey ismim şaban yeni bir ortama girdiğim zaman ismimi söylemekte çekiniyorum, rencide oluyormuş gbi hissedyrm. İsmime isim ekletmek istiyorum. Bunun için nasıl bi süreç izlemeliyim. Öğrenci olduğum için ikemetkağım memleketimde dava açmam için illaki ikametgahımın olduğu mahkemeye açmam şart mı. Teşekkürler.

 38. Avatar Özgür Deniz T. dedi ki:

  Merhaba Halil İbrahim Bey, öncelikle insanlara tek tek cevap verip geri döndüğünüz için teşekkürler. Birkaç sorum olacak. Ben de kimlikte yazan ismimi değiştirmek istiyorum. Dalga geçilen bir isim vs. değil fakat hem ailemde hem çevremde “Özgür “olarak biliniyor, tanınıyorum.Kimlikteki ismimden ise nefret ediyorum. Lise öğrencisiyim şu an 11. sınıftayım ve reşit değilim (1999 doğumluyum). Öğretmenlerime her ne kadar kendimi Özgür olarak tanıtsam da, birçoğu burada “….” yazıyor deyip kimlikteki ismimle hitap ediyorlar. Resmi kurumlarda kimlikteki adım kullanılıyor yani. Yeni tanıştığım insanlara Özgür olarak tanıtıyorum kendimi, bazıları her nasılsa kimlik ismimi öğreniyor ve yalan söylediğimi düşündüklerini hissediyorum. Ciddi anlamda psikolojimi bozuyor, hem yalancı olduğumu düşünme ihtimalleri hem de kimlik ismimden nefret etmem, kendime olan birazcık özgüvenim de git gide azalıyor…Seneye üniversite sınavlarına gireceğim ve mezun olacağım. Ne diplomamda bu isim olsun istiyorum ne de hayatımın geri kalanında bu isimle çağırılmak.
  Reşit olmadığım için davayı anne babamın açması gerektiğini, avukat tutulmadan dava açılabildiğini ama avukat tutulursa daha hızlı ve güvenilir olacağını biliyorum. Bilmediğim şeyler ise, isim değiştirme davası için ortalama avukat ücretleri nedir veya tüm işlemler için ortalama ne kadar para harcanır? Zaten okul masraflarım varken aileme çok fazla yük olmak istemem. Son olarak da, isim değiştirme davası reddedilirse bir daha açılamaz diye bir şey okumuştum internet üzerinden, doğruluğu nedir? Mail olarak cevaplarsanız, çok sevineceğim. İyi günler dilerim.

 39. Avatar Ayşe Yılmazer dedi ki:

  Merhaba bende 4.5 yaşındaki kızıma isim ekletmek istiyorum doğduğundan beri bu ismi eklemeyi istiyodum ancak tek isim koyduk şimdi dilekçe yoluyla ekleme şansımız varmı? İç güvenlik yasasının tasarı halinde olduğunu isim ekletme içinde dava açılması gerektiğini yazmışsınız. Peki yasa ne zaman yürürlüğe girer yada dava açmam gerekiyorsa nasıl bir gerekçe göstermem geekir ? Davanın ayrıntıları ücret vs konusunda bilgi verirseniz sevinirim …

 40. Avatar Esma dedi ki:

  Merhaba,
  İç güvenlik paketiyle, yasalaştıktan sonra 1 yıl süreyle bazı istisnai durumlar için dava açmaksızın isim ve soy isim değişikliklerinin yapılabileceğini okudum. Ancak isim için yalnız yazım imla hatalarını düzeltmek, soy isim için utanç verici ve gülünç olması gibi ön şartlar aranıyormuş. İlgili maddeyi tam olarak okumadım. Bir ihtimal isim içinde gülünç ve utanç verici vb olması gerekçesiyle bu bir yıl içinde dilekçeyle değişiklik yapabilir miyiz? Değiştirilmesi istenen isim ‘Hatun’ bu arada. Argo, toplum içinde utanç verici durumlar yaratan bir isim.

 41. Avatar merve eraslan dedi ki:

  Avukat bey ben adımı değiştirmek istiyorum bunun için nüfüs müdürlüğüne dilekçe yazarak değiştirebilirmiyim?? ne kadar masraf tutar ?

 42. Avatar merve eraslan dedi ki:

  izmirde ikamet ediyorum ilk nereye basvurmam lazım 2 şahit olması zorunlumudur?

 43. Avatar Senturk gencturk dedi ki:

  Iyi gunler benim ismim senturk gencturk ve ismimle ilgili gulme durumları oluyor benim bu ismi degistirmem icin haklı neden olurmu? Ismim türklüğü biraz simgelediginden guzel duruyor ama ben begenmiyorum. Birde isim degistirme de ortalama ne kadar bir ucret gider?

 44. Avatar Lutfi emre dedi ki:

  Degerli avukatim ismim muhammed lütfi emre yazarken problem muhammed sonu d harfi t olarak yazilabiliyor onu gectim.. lütfi sonu i olan lutfi bazen ü olarak geciyor..anlasilacagi uzere ismimden yillarca problem yasadim.. malesef kimse bana ne muhammed nede lütfi diyerek hitap ediyor tanidigim herkes emre demekte.. yani sayin avukatim ismimi degistirebilirmiyim

 45. Avatar Melek dedi ki:

  Dilekçe ile isim nasıl değiştirebilirim ? Nekadar zaman sürer? Dilekçeyi nasıl hazırlamam gerekiyo ne yazıcam ?

  • Merhabalar;
   İsim değiştirme işlemi için dava açma mecburiyetiniz bulunmaktadır. Burada dilekçe dışında delil listesi hazırlamanız, doğru mahkemeyi bulmanız ve probleminizi hukuki bir dil ile belirtmeniz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi içi 0212 343 24 95 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 46. Avatar Samet Beksek dedi ki:

  Merhaba avukat bey. 18 yaşındayım ve ismim kimlikte “Abdussemet” olarak geçiyor ancak ailem, arkadaşlarım bütün yakın çevrem beni “Samet” olarak çağırıyor. Okul ortamında bu yanlış yazılma yüzünden çok alay geçildi, resmi kurumlarda ismimi yazarken ve söylerken çok karışıklıklar oluyor. “Abdussemet” i “Samet” olarak değiştirmem için dava açmam gerekiyor mu? Yoksa dilekçe yeterlimidir. Bu arada isim değişikliği için ücret talep edildiğini ilk defa buradan duydum. Nerelere başvurmam gerekiyor hiç bir bilgim yok. Yardımcı olursanız çok memnun olurum. Teşekkürler 🙂

  • Merhabalar;
   İsim değiştirme işlemi için dava açma zorunluluğu bulunmaktadır. Açılacak dava neticesinde öncelikle dilekçeler teatisi tamamlanacak ardından delil listeleri sunulup, öninceleme duruşması yapılacak ve gerekli yerlerden ilgili belgeler temin edilip hakkınızda polis araştırması yapıldıktan sonra mahkeme bir karar verip, verdiği kararı itiraz hususuna karşı gazetede ilan edecek. Gördüğünüz gibi oldukça teknik işlemlere sahip bu dava türünü avukatınız aracılığı ile takip etmeniz daha sağlıklı olur. Mali hususlar ile ilgili bilgiyi 0212 343 24 95 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.

 47. Avatar Kadir dedi ki:

  İbrahim bey merhabalar ismimi değiştirmek istiyorum, ismim ABDULKADİR sadece KADİR olarak değiştirmek istiyorum izmir de yaşıyorum ama ben buralı değilim.Izmirden mahkemeye dilekçe ile başvuru yapabilir miyim ? Bide avukat tutsam ücret ne kadar olur? Şimdiden teşekkürler.

 48. Avatar Abdurrahman dedi ki:

  Merhaba İbrahim bey, ismimin çevrem tarafından sürekli “apo” diye kısaltılması yüzünden sıkıntı yaşamaktayım. Bu isim değişikliği için geçerli bir sebep midir? teşekkürler

 49. Avatar Gökçe doğan dedi ki:

  Merhablar,
  Yaklaşık 10 gün önce mahkeme kararı ile ….. olan ismim Gökçe olarak değiştirildi. Hakim çıkarken bana “10 gün sonra tekrar gel asıl kararı al” dedi. Şöyle bir sorun var ki ben İzmir’de mahkemeye başvurmuştum ama Kayseri’de üniversite okumaktayım. Bu işlemler tam da sınav haftasına denk geldi. Sorum şöyle olacak: ” 6-7 gün geç gitsem mahkemenin kalem bölümünden kararı almaya acaba bir sorun çıkar mı ? “Lütfen çok acil bir cevaba ihtiyacım var. Teşekkürler.

 50. Avatar Yağmur dedi ki:

  Merhaba ben isim ekletme davası açacağım ve 2 tanık yazmam gerekiyormuş. Bu tanıklardan biri annem diğeri ise soyadımın farklı olduğu uzaktan bir akrabam olacak. bu kişiyle sosyal yaşamımız falan hep ortak onu tanık göstermem etkili olur mu?

 51. Avatar Dilan dedi ki:

  Merhaba adım dilan kürt ismi olduğu için değiştirmek istiyorum ben kürt değilim ve bu ismin anlamı halay demek ayrıca çok fazla alay konusu oluyor dilo şeklinde kısaltıyorlar bu konuda yeni yasal düzenlemeler sonucu dava açmaksızın mahkemeye giderek değiştiremez miyim? Eğer dava şart ise ücret ne kadar olur? Bilgi verirseniz çok memnun olurum

 52. Avatar şirin dedi ki:

  merhaba iki tane ismim var 1. kaldırmak istiyorum. nedenlerim herkesin beni 2. ismimle tanıyor olması ve 1. ismimle çocuklukta yapılan alay ve dalga geçmeler yüzünden kalma psikolojik nedenler.
  bu sebeplerle torba yasa kapsamında isim değişikliği yapabilir miyim? yoksa dava mı açmam gerekiyor

 53. Avatar ilker dedi ki:

  halıl bey iyi gunler. 2010 tarıhınde esım K…. olan ısmını Mıne olarak degıstırerek Turk vatandaslıgına gecmıstır. bu durum ılk baslarda sorun teskıl etmesede son 1-2 yıldır evrak ıslemlerımızın fazla olmasından dolayı sorun yasamaktayız. ornegın esım bazen form ve dılekcelerere eskı ısmını yazmakta ve bu durum kımı zaman ıslemlerımızın gecıkmesıne neden olmaktadır. Zaten yakın cevremızde de herkes esımın eskı ısmını bılmıkte ve kullanmaktadır. esım turk vatandaslıgına gecmeden oncekı 4.5 yıllık surede tum yakın cevremız bu ısmı kullanmıstır. Esım sonradan Turk vatandası oldugundan ve ısım degısıklıgını vatandaslık burosunda kendısıne soruldugunda bunun zorunlu oldugunu zannettık, zorunlu olmadıgını ogrendıgımızde de ıs ısten gecmıstı. Bu nedenle esımın ısmını eskı ısmı olan K…. “ye nufus mudurlugunde degıstırmemız mumkun mudur. eger mumkun degıl ıse bu sundugumuz gerekce ısım degısıklıgı ıcın yeterlı olacakmıdır. Ilgınız ıcın tesekkurler , calısmalarınızda basarılar dılerım.

 54. Avatar Efe dedi ki:

  Merhaba,ben ismimi değiştiricem ancak eğer isim değişikliği davasını şuan açarsam muhtemelen şubat-mart gibi değişmiş olur ama ben ygs ve lys sınavına giricem ve ygs sınavı 13 martta,kimliğim değişmiş olursa ve yeni ismim yazılı olursa,sınava giriş belgemde muhtemelen eski ismim yazılı olur çünkü ismimin değişmesi sınav zamanına denk gelmiş olur,ama sınava giriş belgesini önceden alıyoruz,belgedeki isimle kimlikteki isim doğal olarak çakışıcaktır,sınava giriş okulunda görevli polisin sınava almama durumu olabilir mi,gerçekten çok endişe ediyorum ,stres içindeyim,sizce sonra ı değiştirmem daha sağlıklı olur,ama şuan değiştirmek istiyorum,merakla yanıtınızı bekliyorum

 55. Avatar Rohat dedi ki:

  Merhabalar Halil Ibrahim Bey resmiyette yani nüfus kağıdında ismim Cihat aile içi arkadaş çevresi çalıştigim yerlerde ise Rohat olarak anılırım ve Işidin yaptığı katliamlara Cihat ismini lanse etmesinden dolayi rahatsızlıklar duymaya başladim bu ismimi değiştirmek istiyorum böyle bir durum söz konusu mudur? Ne yapmam gerekir? Lütfen bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler İş hayatınızda başarılar dilerim..

 56. Avatar Efe dedi ki:

  Cevabınız için teşekkür ederim ama sınavlara girerken tc kimlik numarasının tüm bilgilerin aynı olması olayı açıklamaz mı,ösym nin binasına da gidip durumu izah edebilirim,hemen değiştirmek istediğim için acele davranmak istiyorum yoksa ekime sarkıcak

  • Efe Bey;
   Malumunuz yaşadığımız ülkede bazı kolluk görevlileri ilginç hususları sorun haline getirebiliyorlar. Yarım akıllı bir emniyet görevlisinin sınava girmenize mani olmasını istemeyiz. O nedenle sınavdan sonra değiştirmenizi tavsiye ederim.

 57. Avatar Gülşah dedi ki:

  Merhaba Ibrahim Bey, ikinci ismi sildirme işlemi için bu ismi kullanmama yazım zorluğu gibi nedenler mahkemenin kabul etmesi için yeterli midir? Avukat tutmak gerekli midir ?

  • Merhabalar;
   İsim sildirme işlemi ile ilgili gerekçeler hususunda Yargıtay’ın onay verdiği sebepler için biz yardımcı olabiliriz. Ayrıntılı bilgi için 0212 343 24 95 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 58. Avatar Bilgehan dedi ki:

  Merhabalar Halil Bey, 17 yaşındayım Bursa’da yaşıyorum adım Bilgehan sosyal çevremde Bilge olarak hitap ediliyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor sonuç olarak Bilge bir bayan ismi. Ailem de bu konuda bana destek oluyorlar. Bu sene üniversite sınava gireceğim ve üniversiteye başlamadan önce kimlikte yazan ismimin yanına bir başka isim daha ekletmek istiyorum. Nasıl bir süreç izlemeliyim? Teşekkürler.

 59. Avatar Bayram dedi ki:

  Avukat bey iyi çalışmalar, İsim ekletmek için dava açmak istiyorum, davalı olarak hangi nüfüs müdürlüğünü (kayıtlı olduğum mu, kimliğin verildiği nüfus müdürlüğü mü?) göstermeliyim. Ayrıca yargılama masrafları dava sonunda üzerimde mi kalacak. Teşekkürler

 60. Avatar zuhal dedi ki:

  merhaba AV.HALİL İBRAHİM bey. Benim sorum 2 aylık bir kızım var ve isminin yanına bir isim daha ekletmek istiyorum. Ben bunu en başından beri istiyordum fakat babası istemeyip tek isim yazdırdı. Mahkemede dilekçe yazarken eşimin de yanımda olması gerekiyor mu , dava dilekçesinden sonra bu işlem kabul görülürse mi mahkemede duruşma görülüyor , iki şahit zorunluluğumuz bulunmakta mı ve en son olarak avukat tuttuğumuz taktirde işlem kesin olarak gerçekleşir mi cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • Merhabalar;
   Halihazırda evliliğiniz devam ediyor ise eşinizin de dava açarken yanınızda bulunması kanuni zorunluluktur. Ancak bir avukat tutarsanız ne isizn ne de eşinizin davalara katılmasının gereği olmaz.

 61. Avatar Savaş dedi ki:

  İyi günler

  Hocam ben ismimi değiştirmek istiyorum bana maliyeti ne olur.

 62. Avatar Muhammed dedi ki:

  Merhaba,
  Efendim benim adım Muhammed 24 yaşındayım ama ben ismimi değiştirmek iştiyorum. Çünkü benim göbek adım Mert ve beni yakından tanıyan herkes Mert diye, Muhammed olarak tanıyanlar ise mami diye hitap ediyor. Ben resmi olarak ta Mert olmak istiyorum. Kaldı ki kimlikteki ismime manevi bir addiyet de hissetmiyorum. Sizce mahkemeye başvursam olumlu sonuç alabilir miyim.

 63. Avatar semra tas dedi ki:

  Merhaba,
  Yeni dogan yegenimin kimlikte isminin son harfi yanlis yazildi, degistirmek için yapilmasi gerekenler ve maliyeti konusunda aydinlatmanizi rica eder, iyi calismalar dilerim.

 64. Avatar semra tas dedi ki:

  Ikamet yeri Istanbul Ataşehir

 65. Avatar Üsame dedi ki:

  Merhaba Halil Bey, Benim ismim Üsame Antalyada yaşıyorum. İsmimle üso üsam hüso, binladin gibi alay edilmesi ve uluslararası düzeyde bir terörist ismi olduğu için ismimi değiştirmek istiyorum. Avukat tutacak gücüm yok. İsmimi en kısa sürede değiştirmek istiyorum. Mahkeme tek şart mı ? Mahkeme masraflarının 200 tl olduğu duydum bu kadar tutar mı karşılamakta güçlük çekerim. Veya Bağlı bulunduğum Nüfus müdürlüğüne dilekçe vererek değiştirebilir miyim ? değiştirebilrsem ne kadarlık bi zaman alır ? Teşekkür ederiml.

 66. Avatar Urhan dedi ki:

  Ismimin bir harfini nufus mudurlugu yanlis yazmis dilekceyi nereye acmaliyim

 67. Avatar Recai dedi ki:

  Merhaba Halil İbrahim Bey. Ben kızıma isim ekletmek istiyorum fakat mahkeme sadece bu istek üzerine kabul etmeyip redderse bir daha dava açma şansımız var mi ve bir avukat tutulduğu taktirde dilekçe konusunda avukat yanımızda bulunabilir mi yani ne yazacağımiz hakkında bilgi verebilir mi acaba

 68. Avatar Ahmet dedi ki:

  Merhabalar ismim Ahmet Tayyip. Siyasi bir isim olduğu için ve çevremde sadece Ahmet olarak bilindiğimden bu ismi silmek istiyorum.Sadece Ahmet’i kullanacağım.Öncelikle bu sebepler isim değiştirmek için yeterli mi? Yeterliyse ilk olarak nereye başvurmalıyım ? Giresun/Merkez bulunduğum bölge.Teşekkürler.

 69. Avatar sahra dedi ki:

  merhabalar,
  ben ismimi değiştirmek için dilekçe verdim henüz belli olmadı duruşma günüm belli olma süreci nedir ve ayrıca bi sebepten dolayı duruşmaya giremezsem iptalmi olur ertelenirmi? teşekkürler..

 70. Avatar Xx dedi ki:

  Merabalar Halil İbrahim Bey. Ben temmuzda ismimin değiştirilmesi adına dava açtım. 20.01.2016 tarihinde ön incelemem var nasıl bir yol izlemeliyim. Yardımcı olur musunuz teşekkürler..

 71. Avatar Macide dedi ki:

  Merhaba Avukat Bey.Bende isim ekletmek isteyenlerdenim.şuan ogrenciyim ve yaşadigim yerde cok tanidigim yok dava acmam dahilinde şahit isteniyor mu ve avukat tutarsam masraflar ortalama ne kadar olur.eger tutmazsam degisiklik sureci ortalama kac ay surer?şimdiden tesekkurler.

 72. Avatar Cengiz Muhcu dedi ki:

  Merhaba Halil Ibrahim Bey,

  ben türk vatandasligindan cikis izni alarak alman vatandasligina gectim.
  Türk kimligi yerine mavi kart cikarttim. Benim asil soyismim Muhçu olarak yaziliyor ve Mavi Kart’ta da böyle yaziyor.
  Ama alman alfabesinde ç harfi olmadigi icin onu c’ye cevirip Muhcu yaptilar. Simdi pasaportum ve alman kimligmde Muhcu Mavi Kartimda Muhçu yaziyor.
  Türkiyede evlilik yaptim ve alman vatandasi oldugum icin oranin evraklariyla nikah basvurusu yapmak zorunda kaldim. Bunun neticesinde esimin soyismide Muhcu oldu.
  Türk ve alman evraklarinda uyusmazlik oldugu icin biraz rahatsiz oluyorum
  Bu nedenlerden dolayi ve hem Almanyada hemde türkiyedeki kayitlarda ayni olmasi icin soyismimde ç’yi c ile degistirmek istiyorum.

  Bunun icin ne yapmaliyim nasil bi sürec izlemeliyim?
  Alman makamlari resmi olarak soyismimi degistirdi. Buradan evraklari göstererek türk kütügünde (Nufus müdürlugnde veya almanyadaki türk konsoloslugunda) mahkeme karari olmadan bu harf degisikligini yapabilirmiyim?

  Yardimlariniz icin simdiden cok tesekkur ederim.

  Saygilarimla

 73. Avatar Cihan dedi ki:

  Merhabalar Halil bey, bende 2. ismi ekletmek istiyorum ancak avukat tutacak gücüm yok, avukata gerek yok diye duydum ve 3 ay kadar sürüyormuş doğru mu.. Rica etsem bana bir isim ekletme dilekçe örneği yollar mısınız ? Teşekkürler şimdiden.

 74. Avatar Sevil dedi ki:

  Ben evlendim ve eşimin soy isimini aldım. Nüfus dairesine kimliğimi değiştirmek icin gittimde, ailemin baskısı altında kaldığım icin, orda dilcekce yazip kendi kizlik soy isimide aldim. Su an yani iki Soyisim taşıyorum. Ama ben hic mutlu degilim çünkü baski altinda kaldigim için değiştirdim ve ben mutlu değilim ve bi neden daha var soyismim uzun diye iş hayatimda herkes bana kizlik soyimimle sesleniyor, bu beni cok rahatsiz ediyor sanki hic evli degilmisim gibi hissediyorum kendimi.
  Ben sadece eşimin soy ismini tasimak istiyorum. Benim sorum size ikinci kez mahkemeye gitmeden, sadece dilekceyle soyismi değiştire bilirmiyim? Ve öyle olmasa ne yapmam gerekiyor? Ve dava acmak sorunda kalirsam neden olarak ne yazmam gerekiyor? Ve ben almanyada yaşadığım icin eşime vekalet gönderip o davayi acabilirmi?
  Bana bilgi verirsiniz çok mutlu olurum.

 75. Avatar Bengisu dedi ki:

  Merhaba 21 yasindayim kimlikte iki ismim var ancak ilk yazan isim sadece babaannemin ismi oldugu icin yazilmis ve hic kullanilmiyor. Sevmedigim ve kullanmadigim icin sildirmek istiyorum. Dava acmam gerekir mi? Yoksa nufus mudurlugune gidip sildirmek istedigimi soylemem yeterli mi? Nasil bir yol izlemem gerekiyor?

 76. Avatar Turan Can dedi ki:

  Merhaba Halil İbrahim Bey,

  15 yıldır ABD’de yaşıyorum ve yakında göçmenlik (Green Card) başvurusu yapacağım. Bu başvuru sırasında ismimi değiştirme imkanı olduğunu öğrendim. Hep yanlış telaffuz edildiği için orta adım olan Can adını John olarak değiştirmeyi planlıyorum. İlk adım ve soyadım değişmeyecek.

  Yurtdışında yapacağım isim değişikliğin Türkiye’deki nüfus kaydına da geçmesi için dava açabilir miyim? Başarı şansı nedir?

 77. Avatar Emircan dedi ki:

  Merhaba Avukay bey,

  Benim ismim Emircan, 26 yaşındayım ve okul arkadaşlarım hariç çevremdeki tüm yakınlarım beni Emir olarak tanımaktalar. Yani çevremin bir kısmı beni Emir, bir kısmı Emircan olarak tanıyorlar. Ben kimlikteki ismimi Emir Can şeklinde iki isim olarak değiştirmek istiyorum. Bunun için dava mı açmam yoksa nüfus müdürlüğüne mi başvurmam gerekiyor? Teşekkür ederim.

 78. Avatar Mehdi TENŞİ dedi ki:

  Merhaba Halil Bey, ismimin telaffuzunun zorluğu nedeniyle sıkıntı yaşamaktayım. Özellikle iş başvurularında ve telefon görüşmelerinde çok büyük sorun olmakta. Bu nedenle dava açarsam mahkemenin değişiklik talebini reddetme durumu olur mu acaba? Iyi günler dilerim.

 79. Avatar Kerim dedi ki:

  Merhaba,

  Ismim abdulkerim olarak geçmekte ve bana ailemin bir kismi abduş diye seslenmekte ve bu ergenligimi cok buyuk olcude etkilemekteydi. Ancak yeni cevremde kerim olarak kendimi tanittim bundan kurtulmak istiyorum abdulkerim olan ismimi kerim olarak degistirmek istiyorum. Sirkette herkes beni kerim olarak biliyor, örneğin gelen kargonun yanlis geldi diye geri gittigini hatırlıyorum. Şimdiden yardimlariniz icin tesekkur ederim.

 80. Avatar Kamuran dedi ki:

  Merhaba Halil Bey ben isim ekletmek istiyorum. Bunun için mahkeme şart mı acaba? Yeni bir yasa çıktı mı bilemiyorum. Konu ile ilgili bilgi verebilir misiniz lütfen. Bursa -osmangazi de ikamet ediyorum.

 81. Avatar rasit vural dedi ki:

  merhaba ben almanyada yasiyorum ben ismimi degistirmek istiyorum burdan vekalet yoluyla oluyormu ve ismimi degistirebiliyormuyum masraflari ne kadarai bulur tskler basarilar

 82. Avatar AYETULLAH dedi ki:

  HOCAM GÜNCEL İSİM DEĞİŞTİRME HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ.

 83. Avatar ilker dedi ki:

  Merhabalar Halil bey ,
  Öncelikle ilgi ve alakanıza hayran kaldığımı söylemeliyim bunun için kalpten teşekkür ederim . İsmim İlker ve ismimi seviyorum fakat dini inancımdan dolayı extra bir isim daha ekletmek istiyorum . Zaten kimliğimde din hanemde de inancım olan din yazmaktadır. Dava açmam durumunda Hakim kolaylık sağlarmı ? Bazı yerlerde edindiğim bilgide 2 şahit istedikleri gibi şeyler yazmaktadır. Biraz bilgi edinmem gerekmektedir.

 84. Avatar Şerife dedi ki:

  Ismim şerife Ben adimi değiştirmek istiyorum genelde bana şerif şerefe şeri şukufe ve sevmedigim birinin ismi oldugu için rahatsız oluyorum sizce bu nedenlerden dolayi ad degisimim kabul olur mu olursa ne kadar ucret gerekli bilgilendirirseniz sevinirim

 85. Avatar Zekiye Acar dedi ki:

  Merhaba Halil bey. Benim Adım Zekiye ve ismimden nefret ediyorum! Arkadaşlarım da farklı bir isim ile hitap ediyorlar. İsmimi Süreyya olarak değiştirmek istiyorum. Batman’da yaşıyorum. Sizce ne kadar sürede değiştirebilirim ve ne kadar tutar ? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Iyi akşamlar

 86. Avatar dudu dedi ki:

  Mrb ibrahim bey isim değişikliği için nüfus müdürlüğüne tek bir dilekçe vererek halledilebileceği ile ilgili yasa yürürlüğe girdi mi acaba? eğer öyleyse basit harf hataları mı yoksa isim değişikliği de yapılabilir mi? Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

 87. Avatar Akman dedi ki:

  Merhabalar,

  Yurt disinda yasiyorum , Isim ve Soyismi degisikligi uygulamasina gitme arzum var. Türkiyede Siz veya baska bir Avukati vekaletlendirip , dava acabilirmiyim ? dava süresince türkiyede bulunmam gereklimi ? türkiyeye ugramam gereklimi ?
  Dava süresi nekadar sürer , ve mana maliyeti kac para tutar ?

  tesekkürler.

 88. Avatar Gökçe dedi ki:

  Merhaba. Benim adım Gökçenur ve 20 yaşındayım. Adındaki Nur ekini sildirmek istiyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor şahit olması gerekli mi ? Ayrıca ailem Arkadaşlarım herkes bana gökçe ismimle hitap ediyor bu gerekçem geçerli midir? Bir de üniversitede ve ileride iş hayatımda bir sorun yaratır mı bu değişiklik ? Yardımcı olursanız çok sevinirim .

 89. Avatar Ozan Sığak dedi ki:

  Merhabalar, uzun süredir özellikle ilerki kariyerim adına -ki ben de avukat olmak için sınava girdim- daha anlaşılır bir soyadı kullanmak istiyorum. Soyadımın anlamı yok ve okunuşu kesinlikle çok ama çok zor, resmen tek tek harflerini söyleyerek ifade etmek zorunda kalıyoruz. Bu durumda sanıyorum ki soyadı değiştirmek benim için çok zor olmayacak. Fakat ben soyadımı Özgür yapmak istiyorsan adımı da Özgün yapmak istiyorum ama adımı değiştirmek için ise tek bahanem anlamını beğenmemem. Çünkü Türk gelenek ve göreneklerine ait olması ve benim bir Kürt olmamla birlikte ırkçılığa kesinlikle karşı olmam gibi nedenler gösterebilirim.

  Haklı sebeplerimin olduğu aşikar olduğundan avukat tutmadan bu işi halletmek riskli midir ve kaç lira tutar yaklaşık olarak? Bu konularda yardımınıza ihtiyacım var, destek olursanız çok mutlu olurum. Henüz 18 yaşındayım bu arada. Bu yıl içinde halletmem gerekmektedir.

 90. Avatar zeynep dedi ki:

  benım kımlıkte ısmım kezban ama ben zeynep olarak tanınıp bılınıyorm fakat bu durum hep üniverstede stajyer olarak çaliştığim yerde karişikliga sebep oluyor. değiştirmek istıyorum nasıl bir yol izleyecegimi de bilmiyorum yardımcı olumusunuz.şimdiden teşekkür ederim.

 91. Avatar Cansu dedi ki:

  İyi günler. Ben ismimi değiştirmek istiyorum. Fakat ismim komik ya da gülünç değil. Sadece bana babamı hatırlatıyor. İş yerinde bazı arkadaşlar cansu diye biliyor ben Cansu istiyorum. 2 tane şahit var. Mahkeme bunu araştırır mı yoksa şahitler yeterli midir birde jandarma ya ben dilekçe verdiğim an beni jandarmaya soracaklarmış ayrıca yetimhane de büyüdüğümden bir ailem de yok. Yani sadece 2 şahit var elimde. Aileme ulaşırlar mı. İşin bir de temyiz kısmı var. Ama o nedemek bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim.

 92. Avatar Mehmet dedi ki:

  Halil ibrahim bey ben sadece soyadımı düzeltmek istiyorum şimdi mehmet avci bunu eski soyadımı mehmet avcı tekrar almak istiyorum eski pasaport öğrenci kimligimde ehliyette avcı olarak yazılı ama kimliğinde avci yazılı nasıl düzeltilir ama nüfus müdürlüğü ne gittim söyledim mahkeme açmanız lazım dediler

 93. Avatar Funda dedi ki:

  Merhabalar ben iki ismimden Zübeyde olanı kullanmıyorum. Bu isimle cagrildigimda da çok sinirleniyorum.Bu isim babaannemin de ismi ve bana da kendi ismini koymuş ama ben gerek babaannemi sevmediğimden gerekse onun isminin benim üzerimde oluşturduğu baskıdan kurtulmak için bu ismi sildirmek istiyorum. Fakat mahkemeye bu gerekçeyi sunsam kabul edilmeyecegini düşünüyorum. Nasıl bir gerekçe sunmaliyim.

 94. Avatar Ahmet dedi ki:

  Hocam benim sosyal hayattaki taninan isimle kimlikteki farklı oldugu icin isim ekletme davası acacagim fakat bu avukatlarla en yakın kac ay surer ve ucreti hakkinda bilgilendirirmisiniz?

 95. Avatar Sena dedi ki:

  Merhaba. Adım yurdanur sena. Yurdanur ismimi sildirmek istiyorum hem babaannemin adı ve o ben doğmadan vefat etmiş birisi söyleyince aklıma geliyor üzülüyorum hem de kızlık soyadımı evlenince kullanmak istiyorum ama öğretmen oldugum için evraklarda 2 isim ve 2 soy isimin zor olacağını düşünüyorum ve bana etrafımın çoğu sena diyor yurdanuru çok az kesim kullanıyor bu nedenlerle isim sildirebilirmiyim

 96. Avatar seda yılmaz dedi ki:

  Merabalar öncelikle henüz üniversiteden mezun olmadım mezuniyet belgem elimde değil mezuniyetim bu yıl olacak inşallah fakat öğretmenlik için formasyon belgem elimde bulunmaktadır.Ben toplum içerisinde kimlikte bulunan adımdan başka bir ad kullanmaktayım adımı da o yüzden değiştirmek istiyorum.Mezuniyetten önce böyle bir işlem başlatmış olmam da ve formasyon belgemde önceki adımın diplomamda yeni adımn yazması resmi işlemlerde bana zorluk veya herhangi bir sorun çıkarır mı ? Kpss’ye gireceğim bu yıl orada herhangi bir problem çıkmasından dolayı endişe duyduğum için bu işleme girişemiyorum.Şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhabalar;
   TC kimlik numaranız değişmediği için herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ayrıca yanınızda ıslak imzalı mahkeme kararı da olacaktır. Bu nedenle değiştirmenizde bir sakınca olmadığı kanaatindeyim.

 97. Avatar Hayriye dedi ki:

  ismimi sadece bir dilekçe ile degistirebilir miyim acaba

 98. Avatar Mahsun dedi ki:

  Merhaba, benim ismim Mahsun ve insanlar ismimle dalga geçiyor. “Masum diyorlar, ya da çok masumsun gibi şeyler yapıyorlar” kısacası ismimden nefret ediyorum, ve değiştirmek istiyorum. Mümkün mü? ve avukat tutarak yapmak istiyorum fiyat giderler falan toplam ne kadar ücret gerekiyor ve kaç ay sürer?

 99. Avatar esra dedi ki:

  merhaba ibrahim bey.benim sorum şu.soyadı değişikliği için dava açtım.davamız bugün görüldü ve temyize gidecek.benim bu aşamada mı gazateye ilan vermem gerekir yoksa bu temyiz işlemi tahminen şubat ayı gibi olacakmış o zaman mı ilan vermem gerekir.bilgilendirirseniz sevinirim.teşekkürler şimdiden

 100. Avatar Muhammed dedi ki:

  Merhabalar sayın avukat bey. Size sormak istediğim, çok merak ettiğim bir husus var. Ben de göbek ismimi sildirmek istiyorum ama diyorlar ki “bunu sadece daha küçük yaşlarda yapabilirsin ilerleyen yaşlarda çok zordur.” bu kanı doğru mudur acaba? Bu arada yaşım 27, ikamet adresim üsküdar. Teşekkürler.

 101. Avatar Rüya dedi ki:

  16 yaşındayım ve ismimi değiştirmek istiyorum.Değişiklikten sonra ki süreçte okulda kayıtlı ismimi belge yardımı ile değiştirebiliyor muyum ? Ve Üniversite geçis sınavında eski ismim görünme olasılığı var mı ? Yahut Hastane gibi kurumlarda bu sorun yaşanır mı öğrenmek istiyorum.

 102. Avatar Ali dedi ki:

  Mrb Halil İbrahim bey benim Çocuğum daha 15 günlük ismini Miraç koyduk ve babamın ismini koyamadığım için gücenmeler oldu halada oluyo nasıl değiştirebilirim bu ismi yardım ederseniz çok sevinirim

 103. Avatar Ali İsmail Ekinci dedi ki:

  Merhabalar…Benim sorum isim ekleme konusuyla ilgili…
  Eşimin ismi kimlikte “Kudret” olarak kayıtlı ama günlük hayatta “Ayşegül” ismini kullanıyor ve herkes de ona Ayşegül diye hitap ediyor.Şimdi bu durumda biz dava açmadan kimlikteki “Kudret” ismine “Ayeşegül” ekleyip “Ayşegül Kudret” olarak değiştirmek istersek bu mümkün müdür? Çünkü isim değişikliği veya isim eklemede dava açmadan değiştirlmeye imkan veren bir kanun çıkacağı söylenmişti 1-2 yıl önce.