0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Taşeron işçi Kıdem Tazminatı

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Taşeron işçi Kıdem Tazminatı

Taşeron işçilerin çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar sık sık iş davalarının konusu olabilmektedir. Alt işveren ve üst işveren ilişkisinden kaynaklanan sorunlar, kamu kuruluşu veya özel sektör fark etmeksizin ortaya çıkmakta ve taşeron işçiler bu tür çalışma hayatlarındaki sorunlardan kaynaklı hak kaybı yaşayabilmektedir. Bu sorunlardan birisi de taşeron işçi kıdem tazminatı üzerine olmaktadır.

Taşeron işçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kıdem tazminatının kimler tarafından alınabileceği, kıdem tazminatına ilişkin şartların neler olduğu ve kıdem tazminatının nasıl hesaplanması gerektiği İş Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Bu noktada taşeronda çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi sorusunun cevabı için kıdem tazminatı şartlarına bakılması gerekir. Kanun, haksız nedenle işten çıkartılan ya da haklı nedenle işten istifa eden işçinin kıdem tazminatı alabileceğine hükmeder. Belirttiğimiz bu iki durum dışında, evlilik nedeniyle kadının istifa etmesi ve erkeğin askerlik nedeniyle işten ayrılması durumları da kıdem tazminatı alınabilmesine olanak sağlamaktadır. Söz konusu durumlarda taşeron işçi de geçmişe dönük alacaklarını ve biriken kıdem tazminatı hakkını işverenden talep edebilmektedir. Alt işveren tarafından istihdam edilen taşeron işçi, kıdem tazminatı alacağı hususunda, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumluluk taşır.

2015 yılı tarihli Kamu İhale Kanunu içinde, taşeron işçinin kıdem tazminatı hakkı düzenlenmiştir.  Kamu İhale Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre taşeron işçinin kıdem tazminatı hakkı ve bu tazminat miktarı hesaplanırken işe başlama tarihi baz alınır. İş sözleşmesi 11 Eylül 2014 tarihinden önce feshedilen taşeron işçiler için kıdem tazminatı ödenmeyecekken, kıdem tazminatı talep edecek olan taşeron işçilerin iş mahkemesine kıdem tazminatı davası açmaları gerekmektedir.

Taşeronda İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alır?

Kanunda belirtilmiş kıdem tazminatı almak için yerine getirilmiş olması gereken şartların uygunluğu halinde taşeron işçi, kıdem tazminatı hakkını işverenden talep edebilmektedir. Söz konusu kıdem tazminatı şartları; taşeron işçinin en az 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmalıdır. Taşeron işçinin iş akdi iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışında bir sebeple feshedilmiş olmalıdır. İşçi açısından ise haklı nedenle fesih, sağlık sebepleriyle fesih, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık, iş yerinde işin durması ya da benzeri sebepler ile feshedilmiş olması gerekir. Bu tür durumlarda taşeron çalışan kıdem tazminatı alabilir mi diye merak eden kişiler için kıdem tazminatı almak söz konusu olur.

Yukarıda sayılan durumlar dışında erkek taşeron işçinin askerlik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi ve kadın taşeron işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması durumunda da taşeron çalışanlar kıdem tazminatı alabilir.

Taşeron işçi Kıdem Tazminatı

Emekliliği Gelen Taşeron Personel Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Emeklilik için gerekli yaş ve gün sayısını dolduran işçi işten ayrılarak işverenden kıdem tazminatı hakkını talep edebilmektedir. Burada emekliliğini doldurmuş olmak gerekir. Emeklilik hakkı yaşa takılan ya da sigorta prim gün sayısına takılan taşeron işçi işten ayrılarak kıdem tazminatı talep edemez.

Taşeron Firmanın Değişmesi Kıdem Tazminatını Etkiler Mi?

Aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışan taşeron işçi için alt işverenin değişmiş olması kıdem tazminatını olumsuz etkilemez. Burada taşeron işçinin kıdem tazminatı hakkını belirleyen esas süre, kamu kurum veya kuruluşunda işe başladığı tarihtir. Örneğin devlet hastanesinde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi, taşeron firmanın değişmesi ve işçinin hastanede çalışmaya devam etmesi durumunda kıdem tazminatına esas geçen süre, işe ilk başladığı tarih olacaktır.

Kamu Kurumundan Özel Sektöre Geçen Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Alt işveren tarafından kamu kurumunda çalıştırılırken, özel sektörde çalıştırılmaya devam edilen taşeron işçi için kıdem tazminatı, kamu kurum veya kuruluşundaki geçen sürelerine esas olarak belirlenmektedir ve kıdem tazminatı kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenmektedir.

Benzer Yazılar

İş Hukukunda Kıdem Tazminatı

İstifa Eden Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Kıdem Tazminatı Hesaplama

2.00 avg. rating (32% score) - 4 votes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


+ altı = 7

Sorunuz mu var?