0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Vasiyetname Nedir Nasıl Hazırlanır?

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Mirasbırakanın son dilek ve istekleri ile mirasının nasıl paylaşılmasını istediği hususları yazdığı belgeye vasiyetname ismi verilmiştir. Vasiyetname 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre sözlü, el yazılı ve resmi şekilde olmak üzere 3 şekilde düzenlenebilir.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Resmi vasiyetname için mirasbırakanın 2 tanık ile birlikte resmi memura başvuru yapması zorunludur. Burada resmi memur; sulh hukuk hakimi, noter veya görevlendirilen diğer kimseler olabilir. Mirasbırakan son dilek ve istekleri ile mirasının nasıl paylaştırılmasını istediği hususunu resmi memura bildirir ve resmi memur bu hususları yazılı hale getirerek okuması için mirasbırakana verir. Mirasbırakan düzenlenen vasiyetnameyi okur ve istediği gibi düzenlenmiş ise resmi vasiyetnameyi imzalar. Daha sonra 2 adet tanığa düzenlenen vasiyetnamenin kendi istek ve arzuları doğrultusundan düzenlendiğini beyan eder. 2 tanık mirasbırakanın bu beyanı üzerine vasiyetnameyi imzalarlar ve resmi vasiyetname düzenlenmiş olur. Bu düzenleme şekli mirasbırakanın okuma yazma bilmesi halinde mümkündür. Mirasbırakan okuma yazma bilmiyorsa bu defa resmi memur mirasbırakanın dilek, istek ve arzularını tanıklar önünde mirasbırakana okur, mirasbırakan vasiyetnameyi onaylar ise tanıklar mirasbırakanın onay verdiğini ve fiil ehliyetinin yerinde olduğunu beyan ederek resmi vasiyetnameyi imzalarlar. İşte resmi vasiyetnameler okuma yazma bilmeyenler için bu şekilde düzenlenmiş olur. Resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur bu vasiyetnamenin aslını saklamakla yükümlüdür.

El yazılı vasiyetnamenin düzenlenmesi için mirasbırakanın başından sonuna kadar el yazısı kullanması şarttır. Bu vasiyetnamenin üzerinde mirasbırakanın elinin ürünü olmayan tek bir cümle veya tarihin bulunması vasiyetnameyi geçersiz kılmaktadır. Ayrıca el yazılı vasiyetnamenin üzerinde yine el yazısı ile tarih atılması ve imzalanması zaruridir. Düzenlenen vasiyetnamenin bu şekilde saklanması için resmi memura verilir.

Sözlü Vasiyetname Nedir? Sözlü Vasiyetnameler Nasıl Hazırlanır?

Sözlü vasiyetnamenin düzenlenmesi ancak yakın ölüm tehlikesinin vuku bulması ve başka türlü vasiyetnamenin düzenlemenin mümkün olmaması halinde geçerlidir. Yakın ölüm tehlikesi, savaş hali, doğal afet vb. durumlarda başka türlü vasiyetname düzenlemenin imkanı yok ise mirasbırakan son arzularını 2 tanığa sözlü olarak bildirir. Bu iki tanığın okuma yazma bilmesi zorunludur. Son arzuları dinleyen tanıklar derhal bu hususları yazıya dökerler ve beraber imzalarlar. Ayrıca son arzusunu bildiren mirasçının ölüm halinde olduğunu ve fiil ehliyetinin yerinde olduğunu beyan ederler. İşte sözlü vasiyetnameler bu halde yapılmış olur. Ancak mirasbırakan ölüm tehlikesinden kurtulursa veya  başka türlü vasiyetname düzenleme ihtimali doğarsa bu halde bıraktığı sözlü vasiyetname geçersiz olur.

Vasiyetnameler İle İlgili Soru Sormak İçin Hemen Tıklayınız!!

5.00 avg. rating (50% score) - 1 vote

2 cevap

  1. […] ile saklı paya dokunmadan çocuklar arasında eşitlik durumunu bozabilir. Ancak ortada bir vasiyetname veya ölüme bağlı tasarruf yok ise çocuklar eşit olarak […]

  2. […] istediği bilgilerin yer aldığı belge, vasiyetname olarak adlandırılmaktadır. Daha önce “vasiyetname nasıl hazırlanır” adlı yazımızda bu belgenin ne olduğuna, vasiyetname çeşitlerine ve vasiyetnamenin nasıl […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


4 × = sekiz

Sorunuz mu var?