0555 687 39 65
info@halilibrahimcelik.av.tr

Kategori: Ceza Hukuku

Miras, Bilişim, Ceza, Aile ve İş Hukuku Avukatı

Ceza Avukatı

Ceza Avukatı Nedir?

Hukuk sistemimizce avukatların ceza avukatı, boşanma avukatı vb. gibi tanımlar kullanmalarına cevaz verilmemiş olsa da pratik hayat içerisinde avukatların yoğun çalıştıkları alanlarla alakalı bu tür tanımlamalar 3. kişilerce yapılabilmektedir. Bir avukat ile çalışmak karşılaştığınız hukuki problemlerde size maksimum fayda sağlayacak önemli etkenlerden biridir. Bu durum ceza davalarına konu olan vakaların çözümü noktasında da geçerlidir. Her…
Devamı

adam yaralama suçu

Adam Yaralama Suçu

Kasten adam yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde düzenlenmiş olup, vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yer almaktadır. Söz konusu maddeye göre bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının bozulmasına neden olunması veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olacak etkili bir eylem gerçekleştirilmesi yaralama suçunu ortaya çıkarır. Kasten Adam Yaralama Suçu Nedir? Kasten adam yaralama suçları…
Devamı

tefecilik suçu, tefecilik yapmanın cezası

Tefecilik Suçu

Türk Ceza Kanunu içerisinde ekonomi,sanayi ve ticarete ilişkin suçlar kapsamında yer alan tefecilik suçu söz konusu kanunun 241. ve 242. maddelerinde  düzenlenmiştir. Ceza Kanunu kazanç elde etmek maksadıyla başkasına borç veren kişilerin hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılacağına hükmetmiştir. Tefecilik Suçu Nedir? Tefecilik suçu kanunda kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verme…
Devamı

Cinsel istismar

Cinsel istismar Suçu ve Çocuğun Cinsel istismarı

Cinsel suçların mağduru her zaman yetişkin bireyler olmayabilmekle birlikte kimi zaman cinsel saldırı suçuna çocuklar da maruz kalabilmektedir. Çocuğun cinsel istismarı toplumda kabul edilmesi imkansız bir davranış olması nedeniyle ortaya çıkarılması zordur. Çocuğa yönelik cinsel istismarlar tahmin edilenin aksine sıkça rastlanmakta fakat gerek mağdur gerekse de ailesi veya 3. kişilerce bu olayın üzeri örtülebilmektedir. Araştırmalar…
Devamı

Kalpazanlık Suçu parada sahtecilik ve cezası tck 197

Kalpazanlık Suçu ve Cezası

Kalpazanlık suçu olarak halk arasında tabir edilen, parada sahtecilik yani sahte para basma suçu TCK 197. Maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu maddeye göre tedavülde olan Türk Lirası ya da yabancı ülke paralarının sahte bir şekilde üreten, ülkeye sokan, nakil işlemlerini gerçekleştiren, muhafaza eden veya tedavüle kokan kişiler parada sahtecilik suçu işlemiş olurlar. Sahte para basımına…
Devamı

Çocuk Düşürtme, yasadışı kürtaj,Çocuk Düşürme ve Kısırlaştırma Suçu cezası

Çocuk Düşürtme Çocuk Düşürme ve Kısırlaştırma Suçu ve Cezaları

Türk Ceza Kanunu’nda vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yer alan, çocuk düşürtme, çocuk düşürme ve kısırlaştırma suçları kanunun 99. Maddesi 100. Maddesi ve 101. Maddesinde düzenlenmiştir. Çocuk düşürtme, çocuğunu isteyerek ve bilerek düşürme, kısırlaştırma birbirinden farklı suçlar olup kanun her suçun cezasının farklı sonuçlar douracağı ve farklı sürelerde cezalar alınacağını belirtmiştir. Çocuk Düşürtme Suçu…
Devamı

Cinsel Saldırı Suçu, Cinsel Saldırı Suçunun Cezası, Tecavüz Suçu, Tecavüz Suçunun Cezası, Tecavüzün Cezası Ne Kadar, Cinsel Saldırı Suçları

Cinsel Saldırı Suçu ve Tecavüzün Cezası

Cinsel saldırı, cinsel maksatla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi davranışı olarak nitelendirilmektedir. Halk arasında tecavüz olarak adlandırılsa da Türk Ceza Kanununda vücut dokunulmazlığının cinsel amaçla ihlali cinsel saldırıdır. Cinsel saldırı suçu (tecavüz) iki farklı şekilde işlenmiş olabilir. Temel cinsel saldırı suçu ve  nitelikli hali olan “nitelikli cinsel saldırı suçu” kanunda farklı cezai yaptırıma tabi tutulmaktadır. Temel…
Devamı

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu, bu suçu işleyen kişinin hileli davranış sergileyerek, mağduru kandırma, onu aldatma veya mağdurun zararına olacak şekilde kendisinin veyahut 3. Bir kişinin malvarlığı hususunda yarar elde etmedir. Dolandırıcılık suçlarında mağdur kişi, kandırılan ve ya aldatılan değil, eylem sonucunda mal varlığı zarara uğrayan kişidir. Türk Ceza Kanunu’nda dolandırıcılık bir kimseyi kandırmak suretiyle, kendisine veya bir…
Devamı

Reşit Olmayanla Cinsel ilişki Suçu, 18 yaşından küçük kişiyle cinsel ilişkiye girme, reşit olmayanla cinsel ilişkiye girmek suç mu,

Reşit Olmayanla Cinsel ilişki Suçu

Türk Ceza Kanunu 104. Maddesi uyarınca cebir tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını doldurmuş çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi şikayet üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, kanunda bu şekilde bir cezai yaptırıma tabidir.  18 yaşından küçük kişiyle cinsel ilişkiye girmenin suç olarak kabul edilebilmesi için failin 18…
Devamı

Sorunuz mu var?